dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Život má smysl i cíl

Lidé - ilustrační foto

V roce 1948 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Stalo se tak 10.12.1948. Po dvou světových válkách, které zdecimovaly celé národy, rodiny i jednotlivce, tak konečně zvítězila touha po všeobecné obnově společenského řádu a zajištění důstojnosti pro každého člověka. Od proklamované volby: spravedlnost je nedělitelná - buď se vztahuje na všechny bez rozdílu a nebo je výsadou jen pro některé - se tzv. Charta lidských práv neustále rozšiřuje. Proto když si dáte do vyhledávače na internetu heslo „právo“ zjistíte, kdo všechno se dovolává uznání svých svobod. Každá, i ta nejmenší komunita, si vyhrazuje právo, aby byla celou společností respektována její odlišnost. Takovéto pojetí a prosazování specifické svobody by však nemělo být jenom jednostranným požadavkem tolerance, ale mělo by i na druhé straně definovat z toho plynoucí povinnosti. Právo a povinnost jsou dvě strany jedné mince. Společnost, kde přibývají nároky na právní jistoty jednotlivců s odlišnými prioritami či orientací, musí sama sebe chránit před zvýhodňováním menšin na úkor většiny. Znát své svobody se dětí učí už ve škole, ale také je třeba jim často připomínat i povinnosti. Když někdo překročí hranice svobody druhých a tak se proviní proti zákonu, požívá sice dále své právní ochrany, ale následný soud určí míru viny a trestu, délku vazby a případné izolace.

Zákony, které ve společnosti garantují práva všech bez rozdílu, a z toho plynoucí jistota a pořádek se neobejde bez příkazů a nařízení. Je však třeba vždy zvážit, co je nutné řešit paragrafy a na co stačí jen občanská ukázněnost a slušnost. Nekonečné rozšiřování a upřesňování právních předpisů je varovným signálem. Hrozí nebezpečí, které bychom v silniční dopravě mohli přirovnat k tzv. „přeznačkování“. Přemíra značek často nepomůže zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale má spíše opačný dopad. Řidič se místo pohledem před sebe a do zpětného zrcátka zabývá ukládáním značek do paměti a informacemi podél cesty. Mnohem důležitější je věnovat maximální pozornost dění na silnici. Také vzájemné soužití lidí s odlišnými názory nelze donekonečna upravovat jen dalšími příkazy a zákazy. Konflikty a napětí budou vznikat všude, kde se člověk potkává s člověkem. Proto je nutné se naučit zvládat vzájemné vztahy bez asistence policie a moci úřední. Ohleduplností se dá odvrátit nejedna havárie - jak na silnici, tak i mezi lidmi a národy. Bez odpuštění chyb a tolerování názorové odlišnosti se přece neobejde žádná rodina, společnost či společenství národů. Zredukovat život jen na práva a povinnosti a jen se ptát, co musím a co nesmím, je klamným pokusem o vyřešení vzájemných vztahů zjednodušením mezilidského soužití jen na práva a povinnosti. Normální život se ve skutečnosti uskutečňuje právě mezi těmito dvěma právně definovanými hranicemi. Nečekejme proto, že vše za nás vyřeší zákony. Řešením je naše vzájemná zodpovědnost a solidarita, odpuštění a tolerance. Té se musíme stále učit, vždyť právě láska je vynalézavá. Její přítomnost dává odvahu mladým lidem vstupovat do manželství, být otevřenými pro nový život, neizolovat se od druhých rodin a nezištně se angažovat ve prospěch druhých.

Jednou z možností, jak pomáhat těm nejmenším, kteří jsou teprve na startovní čáře života, je i výuka náboženství. Je důležitým vkladem do utváření křesťanského pohledu na otázky, které musíme každodenně řešit. Smysl a cíl našeho života si nekonkurují, ale vzájemně se doplňují. Nahradit tyto hodnoty kdejakou činorodostí znamená místo realizace celkového projektu stavby dávat prioritu a finální významnost jednotlivým stavebním prvkům. Ty však mají smysl jen za předpokladu, když slouží celku. Jinak jim hrozí úděl babylonské věže, která se snažila směřovat do výšin, ale stala se symbolem veškeré marnosti. Nadarmo se v Bibli neříká: „Když Pán nestaví dům, marně se namáhají jeho stavitelé.“ (Žalm 126) A takových zaniklých kultur, kdy se jedinci i celé národy propadly do minulosti, je v paměti lidstva již dlouhá řada. Učme se proto z chyb, které ohrožují jednotlivce i celek a braňme sebe i své děti před „skartovací“ kulturou - jak nám klade na srdce papež František. Mějme úctu jeden k druhému, aby nedostatek naší lásky nemusel suplovat zákon. Kdo více miluje, ten méně práv pro sebe vyžaduje.

31.08.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus