dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Pocta návštěvou

Syrští uprchlíci

Byla neděle odpoledne a já se chystal na odpolední bohoslužbu v Rancířově. Ozval se však telefon a můj dobrý známý – táta vícečlenné rodiny - se ptal, zda mne může se svými dětmi navštívit. Omluvil jsem se nebo spíše vymluvil, že po nadité sobotě a neděli se již těším na vytoužený oddech. Klídek se však nekonal. Naopak, následně se dostavily výčitky. On se však neurazil a zase se po čase ozval a nabídl další možnost setkání. To jsem už nezaváhal a řekl ano.

Ano říkám rád a většinou všem, kteří se na mě v nějaké záležitosti s důvěrou obracejí. Musím však přiznat, že někdy mám z takové převelké ochoty i problémy a nepříjemnosti. Potom si znovu uvědomím a potvrdím pravdivost Ježíšových slov: „Vaše řeč budiž: Ano, ano a ne, ne, co je nad to, je ze zlého.“

Vyhovět všem - vždy a za každou cenu - není správné. Servilnost se nevyplácí. Být stále ten hodný nepomáhá k životu v pravdě a není výchovné. Proto je třeba rozlišovat, kdy je moudré souhlasit a  říci ano, a kdy je naopak lépe se vyjádřit negativně. Stejně škodlivé je také, když se člověk rozhoduje jen podle jednoho hlediska či jen dle své lidské přirozenosti. Asertivní jednání je dnes sice v módě, ale ignoruje fakt, že člověk musí v určitých případech - jak říká Bible - překonat sám sebe, svou náladovost, svůj naturel, své emoce nebo vůli silných vůdců či smýšlení široké veřejnosti. Právě takové tlaky na naše rozhodování na nás vytvářejí i média, aktuálně v souvislosti se současným osudem utečenců ze Sýrie a jiných částí - válkami zasažených - různých míst světa.

Bolestných skutečností, které prověřují naši připravenost či váhavost nebo neochotu angažovat se ve prospěch druhých, je u nás i za hranicemi Evropy stále více a více. Papež František vyzval v neděli 6.9.2015 během modlitby na Svatopetrském náměstí všechny evropské farnosti, náboženská sdružení a kláštery, aby se ujaly alespoň jedné uprchlické rodiny. „Evangelium nás vyzývá k solidaritě, musíme dát uprchlíkům konkrétní naději,” řekl papež. Dvě rodiny migrantů v nejbližších dnech ubytují rovněž dvě vatikánské farnosti, dodala hlava katolické církve. Papež si přeje, aby se biskupové působící po Evropě zasadili o to, že v jejich diecézích výzva ohledně přijímání migrantů padne na úrodnou půdu (tisíce migrantů převážně z Blízkého východu a z Afriky, kteří v minulých dnech dorazili do Maďarska, se nyní přesouvají do Rakouska a odtud dál do Německa. Právě tam se chce řada z nich usadit – píše se v tisku). Jde však o nečekaný exodus – jakési nové stěhování národů. Takový nápor žadatelů o azyl nikdo z politiků nečekal. Po čase se jistě nalezne způsob, jak takové masivní přesuny rodin s malými dětmi i kojenci zodpovědně řešit. Zatím je možné nabídnout pomoc spíše v nouzové formě jakési almužny. Po signálech ochoty pomáhat pátrají i novináři. Jeden takový telefonický dotaz jsem řešil již první den po zmíněné neděli. Investigativní novinářka se ptala, zda je jemnická farnost připravena reagovat na papežovu výzvu a přijmout jednu rodinu ze Sýrie? Odpověděl jsem, že Františkova slova bereme vážně a v následujících dnech probereme, jak takovou pomoc můžeme zajistit. Je jisté, že seriozní řešení se neobejde bez spolupráce se správou obcí a měst. Vždyť vedle aktuálního zajištění ubytování je třeba řešit i právní, pracovní, sociální, zdravotní a vzdělávací potřeby běženců z různých zemí světa. To vše předpokládá komunikaci i po stránce jazykové. Bez tlumočníků je každá domluva obtížná a může vést i k zanedbání péče a pomoci v akutní zdravotní situaci. Jisté je, že přes všechny těžkosti můžeme společnými silami i takovou nečekanou krizi řešit a poskytnout adekvátní péči všem potřebným.

Na Slovácku a jistě i jinde se kdysi říkalo: Host do domu, Bůh do domu. (Ne čagan do ruky!) Přijímat příchozí, kteří žádají o pomoc, vždy patřilo ke skutkům tělesného i duchovního milosrdenství. I Svatá Rodina takto putovala do Egypta, aby unikla před Herodovými hrdlořezy. Kéž se naše obava z neznámého či strach z obav o vlastní bezpečí nestanou nepřekonatelnou překážkou v zajišťování  pomoci všem potřebným. Přáním Svatého otce Františka však není jen poskytnutí noclehu či almužny, ale trvalé přijetí jedné uprchlické rodiny do obce nebo města a její zapojení do místní komunity a života společnosti (viz jeho rozhovor pro portugalské „Radio Renascenca“ 14.9.2015). Proto také rád přivítám každou nabídku pomoci či jinou formu spolupráce jako symbol ochoty podílet se i nepatrným dílem na řešení současné světové krize. A nezapomeňme na jedno. Nechat se poctít návštěvou je vždycky spojeno se vzájemným obdarováním.

05.10.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus