dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Poděkování

Jemnice

Výměna vodovodního potrubí a kanalizace v prostoru náměstí Svobody a obnova hlavního sběrače směrem k jemnické čističce je už téměř u konce. Zbývá ještě zprovoznit Novou cestu, obnovit zadláždění chodníků v místech výměny přípojek a máme plánovanou renovaci za sebou.

Jak tato náročná akce probíhala?
Dá se to vyjádřit jednou větou: Všechny práce se uskutečňovaly tzv. za pochodu a s maximální ohleduplností vůči obyvatelům středu města.

Hned na začátku rekonstrukcí všech sítí se musel řešit problém dlouhodobého přerušení komunikačního koridoru mezi farou a školou v důsledku provádění rozsáhlých výkopových prací. Vzniklé bariéry by zvláště pro žáky nižšího stupně znamenaly značné komplikace. Proto převedení výuky náboženství do školní budovy se krátce po uskutečnění rodičům velice zalíbilo, protože je zbavilo i obav o bezpečí jejich ratolestí při každodenních přesunech. Tím odpadlo i náročné doprovázení dětí ze školy na faru a zpět do družiny, které leželo na bedrech rodičů, či spíše babiček a dědů. Také došlo k zásadnímu posílení přehledu a kontroly nad dalšími nebezpečími pro přecházející školáky, které nelze nikdy podcenit. Proto bych chtěl ředitelství ZŠ, učitelům a družinářkám za vstřícnost touto cestou poděkovat a to nejenom jménem svým, ale určitě i všech vděčných rodičů a jejich dětí.

Zvláštní pochvalu si zasluhují pracovníci firmy Banstav. Celému řídícímu týmu, dělníkům a řidičům těžké techniky patří velké uznání, že přes provádění rozsáhlého objemu prací nebylo třeba pozastavit provoz prodejen a nebo omezit bohoslužby o nedělích nebo všedních dnech. Díky mimořádné dovednosti řidičů těžkých mechanizmů mohlo dále fungovat i parkoviště na náměstí. Často šlo doslova o exhibici podobající se lední revui - krasobruslení nakladačů mezi osobáky a nákladními tatrami. A pokud vím, žádný škrábanec zaparkovaných osobních aut přitom nebyl těmito náročnými operacemi zaznamenán.

Díky dobrému počasí na konci minulého roku se podařilo hlavní komunikace i náměstí znovu zadláždit a tak jsme již Vánoce mohli prožít bez omezení a s novou světelnou výzdobou osmi kanadských javorů. Parta dlaždičů též odvedla dobrou práci. S mravenčí trpělivostí skládali mozaiku z kostek tak, aby jednotlivé oblouky do sebe perfektně zapadaly. Stejně bezvadné bylo i jejich užívání českého jazyka… (Můj pokus je napodobit opravou chodníku raději nekomentuji. Pokud před farními vraty zakopnete, tak se už teď omlouvám.)

Nyní se již těšíme z toho, že předjarní sluneční paprsky nabývají na síle a po krátké mrazivé pauze a symbolické sněhové pokrývce mohou zbývající stavební práce pokračovat a směřovat k závěru.

Kde je dobrá vůle, tam se daří zvládat i to, co se na první pohled zdá být nad naše síly a představy. Tak tomu ostatně bývá i v našem životě. Důležité je každou událost vidět a řešit nejen jako celek, ale také vidět v jednotlivostech a zvládat po krůčcích. To platí nejen pro práci, ale i pro hmotné zajištění našeho živobytí. Proto Pán Ježíš naučil své učedníky modlitbě Otčenáš, kde se ne nadarmo říká: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes…“ což znamená, že nemusíme mít vše vyřešené na zbytek života. Každý den má dost svých starostí i radostí.

04.03.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus