dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Život se rodí z nebe

Josef Lada - Svatý Mikuláš - 1932 (použito s laskavým svolením Mgr. Josefa Lady)

V neděli 4. prosince 2016 v 15 h. jsme přivítali nebeského hosta, svatého Mikuláše. Náš jemnický kostel sv. Stanislava dobře zná. S dětmi hodnými i těmi trochu zlobivými se rád setkává každý rok. A nepřichází nikdy sám, ale v doprovodu dvou milých křídlatých andělů, a také ho vždy následuje umouněný čert se seznamem hříšníků. Na obrázcích malíře Josefa Lady jdou tito návštěvníci sice pospolu, ale k sobě rozhodně nepatří; nebeští poslové přichází odměňovat dobré a naopak rohatý pekelník jde ocejchovat své pozemské posluhovače, aby jim připomněl, komu slouží, když konají zlo. Ti pak zakusí pravdivost lidové moudrosti: Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Nadarmo se kdysi neříkalo, kdo lže, do pekla se klouže a kdo krade, do pekla se hrabe.

Dobré odměňovat a zlé postihovat je základem každé spravedlnosti. Bez tohoto rozlišení nelze nikoho chválit ani napomínat. Zrelativizovat rozdíl mezi pravdou a lží vyhovuje dnešní sekularizované (zesvětštělé) společnosti, která nerada ctí jakýkoliv řád a proto, když to nejde jinak, alespoň mlží celou pravdu. Jaké důsledky má mlha na silnici, v lodní a letecké dopravě, nemusím nikomu připomínat. Vraky lodí na dně Lamanšského průlivu jsou toho dokladem. Naštěstí se již v dnešní době námořníci nemusí spoléhat jen na varovný zvuk lodních sirén; pomocí radaru či sonaru mohou vidět  i ve tmě. Pro nás je takovým světlem, majákem ve všech pochybnostech a temnotách, zjevení Boží přítomnosti v Ježíši Kristu. Jeho narození i narozeniny si adventní a vánoční dobou každoročně připomínáme a oslavujeme. Díky člověčenství Božího Syna víme, že náš život má smysl i cíl, i když se neobejde bez těžkostí. Svěřený čas pozemského putování máme prožívat tak, aby každý z nás mohl mít v úctě sebe sama a neustále zakoušel blízkost druhých ve skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. Být milosrdní jako Otec. Právě tak znělo poselství právě ukončeného Svatého roku. Ono nás má i nadále povzbuzovat k vynalézavým skutkům lásky. Nemáme však přitom zapomínat, že každé dobré dílo má i své kritiky, odpůrce a někdy i ničitele.

Zobrazení tajemství zla - a jeho působení v lidském životě má mnoho podob. Jednou je již zmíněné čertisko z našich pohádek. Vystupuje např. ve filmu Princezna ze mlejna jako neškodné přihlouplé stvoření. Jinak se však již tváří tyrolská obluda Krampus, bájná bytost, něco mezi zvířetem a člověkem. I americké dýňové hlavy zvané Halloween mají upozornit na existenci strašidelných děsů. Neposledním symbolem zla jsou nově i tzv. klauni, kteří svými pitoreskními maskami a pod rouškou anonymity skrývají i možné nebezpečí násilí a loupeží. Pro všechny tyto jmenované a jim podobné negativní postavy je společným jmenovatelem záludnost a zdánlivá neškodnost. Kolik vystrašených dětí začalo po zážitcích s nimi koktat nebo se panicky bát tmy...

Kdosi prohlásil, že největším úspěchem ďábla je to, že v něho lidé nevěří a nebo ho mají za hlupáka. Jaké jsou však důsledky jednání, když člověk nevnímá řeč Boží, ale řídí se jen lidskými názory či hlasem svého rozumu a těla? Vyslechněte si svědectví matky, která podstoupila interrupci, prosí za odpuštění Boha i nenarozené děti:

„Po zmaření Božího stvoření v sobě pociťuji prázdnotu a lítost, že vy, naše nenarozené děti, nemůžete nyní žít zde mezi námi, a za sebe a za další matky vás prosím o odpuštění.
Život po potratu se zdá spíše „putováním temnotou rokle“, ale Ježíš Kristus je Světlo a tma ho nepohltila. Našel mě i na tak temném místě, na kterém přebývala moje duše, vyvedl mě, a tak mohu dnes prosit za sebe a za všechny matky, které podstoupily interrupci: „Pane Bože, odpusť nám hříchy spáchané proti nenarozenému životu a uzdrav zranění v nás i v našich blízkých.
Pomoz v nelehké situaci všem matkám, párům, rodinám i lékařům, kteří o potratu uvažují, a odvrať je od tohoto úmyslu.
Dej, aby bylo mateřské lůno znovu bezpečným místem pro život a aby každé dítě bylo přijato s láskou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.“
(Znojmo 12.11.2016)

V měsíci prosinci vyplňujeme poslední stránky diáře roku 2016. Než jej nadobro popíšeme, poděkujme za každé probuzení do nového dne, kterým nám dal Bůh novou šanci. Vánoční události nám nabízejí pokojné ohlédnutí za uplynulým časem a vybízejí k vděčnosti nejenom za dny a týdny, ale i měsíce a roky, které nám byly svěřeny k proměnění. Vše, čeho se v našem žití mohla dotknout Boží láska, Kristova milost a síla Ducha Svatého, dává našemu pomíjejícímu času věčné trvání. Těšme se proto z tohoto bohatství, vždyť se v nás stále projevuje Boží nekonečná dobrota. Navíc pamatujme na to, že skutky milosrdné lásky nejsou vyhrazeny jenom pro pokřtěné. Ke skutkům tělesného milosrdenství není třeba dokonce ani víry. Jsou výzvou pro všechny lidi dobré vůle, aby už zde na zemi vytvářeli mezi sebou Boží království a zároveň pro sebe i pro druhé shromažďovali nezcizitelný poklad v nebi.

Radostnou oslavu Vánoc v kruhu nejbližších a vděčnost za všechny pozemské i nebeské dary přeji Vám všem i každému z nás.

21.12.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus