dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Trpělivě snášet obtížné...

Jemnická fara

Renezanční průčelí jemnické fary patří zajisté k jedněm z mála pozůstatků středověké podoby náměstí. Jeho prospekt tvoří dvě dekorativní okenice od sklepa, tři velká okna bývalé třídy a též i malá okénka půdního prostoru. Jednotlivé horizontální části jsou pak od sebe odděleny ozdobnými římsami a završeny oválnou nikou s obrazem Svaté Rodiny.

Olejomalba je dílem pana Holíka ze Ctidružic a byla instalována před třinácti lety při slavení Roku rodin. Celkový vzhled podtrhují nedávno obnovená výplňová vrata z dubového masívu. Potud vše v pořádku. Koncem loňského roku se však rozhodlo nemalé hejno holubů permanentně dekorovat vzhled fary. Nové zimoviště obsazují nevyzpytatelnými nálety a doprovází sborovým vrkáním. Dole pak, na chodníku zanechávají velmi zřetelné autogramy své přítomnosti. Na potlesk, kterým se je občas snažím vyplašit, reagují spíše jako herci při ovacích po skončeném divadelním představení. Viditelně jsou povzneseni nad výhružným pšá, pšá jakéhosi trpaslíka, který se je snaží vypoklonkovat po dobrém a vyhlásit pro ně lokální bezletovou zónu. Zatím jediným účinným signálem, který je zneklidní a následně přiměje k vyklizení prostoru, je vzhůru vržená sněhová koule nebo zvuk letícího kaštanu. V tomto nerovném klání, kdy v duchu svatého Františka z Asissi nechci těmto nebeským opeřencům zkřivit ani jediné pírko, si při této příležitosti připomínám moudrý výrok našich předků: „Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.“ Oni sice takto vyjadřovali spokojenost s málem - s tím, co je jisté - než s majetkem bez jisté návratky, já si to však vykládám po svém. Můj dědeček z matčiny strany nazýval holuby penězi ve vzduchu. Proto v jabloňovském stavení žádný holubí dům nikdy nebyl, ale zato se tam nacházel slušně vybavený přístřešek pro kury domácí. I s nimi se však někdy musel zlobit. Některým slepicím z hejna, které zkoušely vyměnit hradlo za sezení na sousedově plotě, byl nucen tzv. přistřihnout křidýlka. Dělal to sekerou na špalku, což mělo být chápáno jako poslední varování. Létat přes plot je tak odnaučil a když to nějaká hrabalka přesto zkoušela jinak a záletů se vzdát nechtěla, tak byla nejbližší neděli voňavá polívka a bílé masíčko na paprice.

Ale nechci být k opeřencům, již tak ohroženým ptačí chřipkou, zaujatý či negativní. Při návštěvě Izraele v roce 1995 jsme byli také pozváni na prohlídku Masady, opevněné hory u Mrtvého moře. Na její plošině byly mimo obydlí také zvláštní cihelné stavby plné výklenků. Náš průvodce, Slovák z Hlohovce vysvětlil, že šlo o důmyslné megaholubníky. V čase obléhání Římany se totiž židovští zeloté - obránci ortodoxní víry - živili holubím masem a z vajíček a zrní vybraného z jejich volat dělali placky. Tak si uchovali minimální zdroj potravy pro sebe i děti.

Smířit se s neodbytnými holuby na římsách domů, s vytím uvězněných psů v malometrážních bytech nebo kočičími áriemi za noci na balkonech paneláků, kdy jsou okna otevřena dokořán, nejde jen tak. Řešením mohou být v prvním případě drátěné pichláče instalované na římsách a v druhém tlumiče do uší na noc pro klidný spánek. Co lze uplatnit při eliminování nežádoucích jevů v přírodě, nelze však aplikovat na nepříjemné situace, které vznikají z našeho žití v pospolitosti s druhými.

Trpělivě snášet obtížné je nejtěžší především v mezilidských vztazích. Své bližní nemůžeme ze svého života vypuzovat či podléhat pokušení je ignorovat. To bychom si podle slov Bible vysloužili označení zabijáci a vrazi. Kdo totiž druhého tzv. nemusí, ten jako by ho zabil ve svém srdci. Nikdy se proto nesmíme řídit názorem: „Sejde z očí, sejde z mysli.“ Mít lásku k těm, kteří od nás stále něco potřebují, i když jsou vzdáleni, je znakem lásky Boží. Lásky bez emocí a často i bez odměny. On nás miluje láskou věčnou a nikdy náš hlas „nevyvěsí“ jako sluchátko vyzvánějícího telefonu. Proto blízcí i vzdálení, milí i otravní jednoduše do našeho života patří a je třeba se učit být se všemi v dialogu. Víra bez skutků lásky je totiž mrtvá. Tuto pravdu se nám v minulém Roce milosrdenství snažil pomoci znovu objevit současný papež František. A tak i když si myslíš, že ti to není zapotřebí, pak věz, že ano. Je to žádoucí pro tebe i pro druhé. Nebraň se proto být nablízku všem, které ti Bůh dal za bližní. Tvé štěstí a štěstí jejich jsou spojené nádoby.

08.02.2017
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus