dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Májový čas

Ranč v Rancířově - ilustrační foto

1. května 2017 (tentokrát to vyšlo na pondělí) se jako každoročně pro jemnickou farnost konalo májové odpoledne v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Rancířově. Kdo dosud neviděl interiér tohoto rokokového kostela s premostrátským nebem na klenbě a bohatou štukovou výzdobou, měl opět tuto možnost. Setkání začalo ve 14.30 Mariánskou pobožností, při které zazněly básně dětí oslavující Královnu máje a po ní následovala mše svatá k poctě sv. Josefa – dělníka (rancířovská farnost v roce 2017 slaví 760 let od svého vzniku). Asi po jedné hodině pak odstartoval program na farním dvoře a zahradě. Na děti tam čekaly různé hry a soutěže, na dospělé pak příjemné posezení spojené s občerstvením. Nápoje alko i nealko včetně klobás pečených na ohni - to vše tradičně zajišťovala budkovská restaurace Maják.

Jak už bylo řečeno v nadpise, měsíc květen májovou nejen začíná, je jí ozdoben i jí končí. Tentokrát se tak stane ve čtvrtek 1. června v kostelíku sv. Víta v Jemnici. Po bohoslužbě v 18.00 hodin pozdraví naši nebeskou Matku ti nejmenší a pak bude následovat hudebně-dramatické vystoupení Mgr. Karla Plocka (viola), jeho manželky (recitace) a Pavla Doležala (housle). Zmínění hudebníci v Jemnici nevystupují poprvé. Jejich snaha oživit krásná díla muzikantů jako byl Pavel Vranický (*1756) či Carl Ditters von Dittersdorf (*1739), je dokumentována i na CD discích a s jejich nabídkou k domácí reprodukci můžeme najisto počítat. Komorní prostředí gotického kostelíka sv. Víta je pro takovou hudební produkci jako stvořené. Nedejte si ujít takový nevšední hudební zážitek a přijďte se zaposlouchat do děl starých mistrů.

Během května budou také májové pobožnosti každý pátek v 17.30 ve farním kostele sv. Stanislava na náměstí. Konají se v boční kapli sv. Josefa u oltáře Panny Marie Lurdské a hlavní slovo mají při liturgii děti. Po půlhodince zpěvů, recitací básní a modliteb následuje v 18.00 pravidelná bohoslužba.

Mariánská tématika byla pro mnohé umělce vždy mocnou inspirací. Žena je v Božím díle zprostředkovatelkou a vychovatelkou svěřeného života. Její fyzické i duchovní mateřství dává lidstvu potěšení pro přítomnost i naději do budoucnosti. Tak to bylo při samotném počátku stvoření a taktéž při jeho obnově. Ježíš počatý v Nazaretě a zrozený v Betlémě šel cestou nabídnuté a přijaté Lásky. Bez Mariina: “Ať se mi stane podle slova tvého.” by se Boží posel archanděl Gabriel musel vrátit do nebe s nepořízenou. Ano, bez láskyplného objetí by nepřišel na svět žádný z nás. A Pánu Bohu budiž žalováno, kolikrát se tak již stalo a dále děje, když matka odmítá být matkou - být maminkou pro Bětušku a Honzíka, Janičku a Josífka...

Život je třeba však nejenom dávat, ale i chránit. Těm dvěma šestnáctiletým dívkám, které se v sobotu dopoledne (8. 4.) držely za ruce a společně se vrhly pod kola vlaku, nebylo dopřáno zakusit štěstí mámy s dítětem v náručí. Asi jim nikdo neřekl, že nikdy není pozdě začít znovu, nikdy si nemusí žádný člověk zoufat, vždy lze počítat s Boží pomocí. Kéž se všechny děti mohou stát dospělými a v plné míře mohou naplnit své lidství krásou a štěstím, blahem a láskou. Život je dar i závazek. Nepatří jenom nám, ale všem. Vždy bude lidstvu chybět ten, kterého Bůh k životu z lásky a k lásce povolal. “Ať věrné milování nikdy nepřeruší zloby ( Zlého ) namlouvání...” (viz. B. Smetana: Prodaná nevěsta).

Přeji všem zakusit štěstí rodičů i štěstí šťastných dětí.

02.05.2017
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus