dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Poklady

Jemnický kostel sv. Víta - detail

Brněnská diecéze slaví v letošním roce 240. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru „Poklady brněnské diecéze“. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám (rodinám) bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017. Cílem je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 „pokladů“ (po třech v každém z dvaceti děkanství + brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří navštíví minimálně devět „pokladů“ a splní další podmínky, budou zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech účastníků hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni na Petrov 2. prosince 2017 a obdrží ceny. Veškeré informace a podklady ke hře budou k dispozici koncem května 2017 na webových stránkách brněnského biskupství.

Protože vstupujeme do posledního měsíce před koncem školního roku a velkými prázdninami, je nejvyšší čas k upřesnění všech volnočasových aktivit. Určitě ještě ve svém rodinném diáři máte neobsazené dny, a tak můžete využít i výše uvedenou nabídku. Do poznávací hry „poklady“ brněnské diecéze se z našeho města dostal kostelík sv. Víta. Při výběru tohoto místa byla určující skutečnost, že v čase prázdnin je kostelík sv. Víta během dne otevřený s možností komentované prohlídky. Navíc se městu podařilo získat a plánuje zde umístit kopii plastik Křížové cesty od akadem. sochaře Jaroslava Šlezingera, jemnického rodáka. Díky tomuto záměru zde bude moci široká veřejnost shlédnout ukázku i zachytit informaci o této naší mimořádné osobnosti.

Paradoxně se stává, že významné skutečnosti kolem nás nám pomohou objevit lidé odjinud. Právě tak se to stalo i v případě jmenovaného sochaře. Jeho stopu zachytila paní Marie Bohuňovská, tehdy jihlavská galeristka. Stalo se tak na jaře v roce 2005, kdy ji Konfederace politických vězňů ČR zastoupená jednatelem pobočky v Jihlavě panem Vladimírem Zachem požádala o prezentaci Šlezingerovy osobnosti a jeho díla. Díky mimořádné obětavosti galeristky při shromažďování téměř již ztracených artefaktů vznikl vzácný dokument o 266 stránkách a byl vydán v knižní podobě pod názvem Zaváté šlépěje (vytiskl EKON Jihlava 2006).

V návaznosti na tuto knihu bylo vydáno v témže roce i DVD, kde osud sochaře Šlezingera můžete vidět v obrazech již zmiňované Křížové cesty (scénář i režie Petr Palovčík, 30 min.). Obě tyto publikace najdete v Informačním centru Jemnice a taktéž v kostelíku sv. Víta.

Prázdniny jsou velkou výzvou k cestám do blízkého okolí i za hranice naší země.
Jeden život nám nestačí, abychom všechny pamětihodnosti navštívili a popřípadě se seznámili s jejich nadčasovým poselstvím. Krásy přírody, lidského umu i tvůrčího génia nás provázejí životem; k některým se cíleně vydáváme, abychom je viděli zblízka a více se s nimi seznámili. Je vždy rozdíl, když vedle skály v přírodě můžeme vidět dílo (a nejenom se jej očima dotknout), do kterého umělec zaznamenal svědectví o své dovednosti a zároveň vzkaz do budoucnosti. Ani jedno by nemělo být zaváto časem a zapomenuto, i když různé totality pro to vše učinily.

Přeji Vám všem mnoho nezapomenutelných prázdninových zážitků.

PS: Pokladem Jemnice je mimo jiné i příběh věřícího a čestného člověka. Talentovaného sochaře. Byl válečným sirotkem 1. světové války, přežil útrapy nacistického koncentračního tábora Oranienburg-Sachsenhausen a v 50. letech se stal jednou obětí jihlavského politického procesu. Zemřel v komunistickém gulagu na Jáchymovsku v roce 1955. Bylo mu teprve 44 let.

Jeho dílo mělo být zničeno a on zapomenut. Aby se tak nestalo, záleží na každém z nás. (Upravená citace z obalu knihy Zaváté šlépěje.)

08.06.2017
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus