dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Revitalizace

Ruth Pfau - zdroj: http://http://mediabites.com.pk

Průjezd Jemnicí od Moravských Budějovic vylepšil svou podobu. Během prázdnin se zobrazila - dosud našim očím skrytá - zeleň Arboreta. Opět další krůček k tomu, aby se obyvatelům východní části města nabídla klidová zóna k přejití na poštu a dále do centra.

Zvláště maminky s kočárky a s dětmi „na volno“ si mohou alespoň na chvíli oddechnout od neustálého dohlížení na své ratolesti a vyřídit i potřebné sms zprávy... Jak si občané všímají těchto zdařilých změn, jste se mohli ostatně dočíst v jednom z minulých vydání Jemnických listů. Tetičky, které odcházely z bohoslužby od sv. Víta správně pochopily kázání o Božím stvořitelském díle a hned mu aktuálně věnovaly náležitou pozornost. Věřím, že takových doteků s přírodou - nejenom očima, ale i ostatními smysly - si každý z nás přiváží z uplynulých dvou měsíců vrchovatou míru. Tato přemíra pestré krásy všech možných druhů rostlin i dřevin, palety barev a vůní, všeho živého a neživého je neustálou symfonií, kterou nesmíme nikdy nechat odeznít. Nazval bych ji dokonce nepostradatelnou transfuzí pro dětství i mládí, dospělost i dozrávání.

Péče o tělesné zdraví, duševní a duchovní vitalitu je potřebná v mnoha podobách. Udržování tělesné kondice či zdraví však není často možné bez pomoci lékařů a s vynaložením nákladných léčebných programů. Ne všechny země však mají dostatečně vyspělé zdravotnictví a ne každý pacient si může dovolit drahou léčbu. A tak vznikl mezinárodní projekt zvaný Lékaři bez hranic. Jejich posláním je pomáhat tam, kde je třeba. Někteří z nich se službě potřebným věnují celý život a často bez plánovaného návratu do své vlasti. Mezi takové obětavé a neúnavné samaritány patřila i Ruth Pfau. Narodila se v Lipsku roku 1929, po druhé světové válce uprchla ze sovětské okupační zóny do americké. V Mohuči vystudovala medicínu, vstoupila do řehole a od konce padesátých let až do nedávna žila a působila v Karáčí jako misionářka a lékařka. Založila v Pakistánu stovky nemocnic, ve kterých se léčilo malomocenství, ve spolupráci s místními vládami a za pomoci donátorů – pravidelných dárců finančních prostředků.

Sestra Ruth Pfau obdržela roku 1988 pakistánské občanství jako odměnu za služby prokázané obyvatelům této země, kterou Světová zdravotnická organizace v roce 1996 prohlásila za jednu z prvních zemí Asie, kde byla lepra překonána a dostala se pod kontrolu. Jednou z aktivit sestry Ruth byla také formace pakistánských lékařů a humanitární pomoc, jako například během obrovských povodní v roce 2010 na jihozápadě země.

Zesnulá řeholní sestra Ruth Pfau měla v Pakistánu státní pohřeb. V sobotu 19. srpna 2017 se v katedrále sv. Patrika konala zádušní mše svatá a její tělo spočinulo na křesťanském hřbitově Gora Qabristan. Hlubokou vděčnost vyjádřil pakistánský premiér Abbasi, který o sestře Ruth prohlásil, že „dala naději bezpočtu lidí a svojí tvrdou prací dokázala, že služba lidstvu nezná hranic. Jsme hrdí na její příklad a zůstane v našich srdcích jako zářivý symbol budoucích časů“.

Ruth Pfau navštívila Jemnici v roce 2002 v doprovodu - letos zemřelého - pana Jiřího Holého s manželkou - jejích aktivních spolupracovníků. Tehdy se jako lékařka a misionářka vydala na cestu po Evropě, aby s pomocí vyžebraných almužen pomohla svým pacientům znovu získat radost ze života skrze uzdravení se z malomocenství (viz www.lepra.cz). Dodnes někteří z farníků pamatují na její vzácnou a milou návštěvu a finančně přispívají na občanské sdružení LL - Likvidace lepry. Její fotografie z naší kroniky nám bude stále připomínat, že „chudé máme kolem sebe stále“, jak nám klade na srdce sám Ježíš. Žádá nás, abychom nemysleli jen na sebe a své blízké, ale měli oči i srdce otevřené pro pomoc všem potřebným. Ostatně papež František k solidaritě s nuznými vybízí neustále. Nedávno zaslal list účastníkům mezinárodního setkání nazvaného „Středozemí přístavem bratrství“ pořádaného apulijskou diecézí Leuca. Za podpory různých institucí a sdružení se do tohoto jihoitalského přístavu sjeli mladí zástupci 31 zemí, aby zde ve dnech 13. – 14. srpna mluvili o problematice migrací. Papež si této iniciativy „cení“ a jejím 250 mladým účastníkům je „duchovně nablízku“. V dopise datovaném 5. srpna t. r. vyjadřuje naději, že tato „významná událost vzbudí velkorysejší nasazení za kulturu přijetí a solidarity a prosadí mír a bratrství mezi národy: “Povzbuzuji křesťanské společenství tamního kraje, mladé lidi ze Středomoří, jakož i všechny lidi dobré vůle, aby považovali migrující bratry a sestry jednak za příležitost k lidskému růstu, setkání a dialogu, jakož i ke zvěstování a dosvědčování evangelia lásky.“ Papež František končí svůj krátký list slovy: „Vás vybízím, abyste se pod ochranou Panny Marie nadále velkodušně ubírali cestou dobra, která vyústí podpisem Charty z Leuca,“ čímž naráží na dokument, který z tohoto setkání vzešel.

Revitalizaci potřebuje nejen příroda, ale i naše mezilidské vztahy. Kéž nám nikdy nechybí ochota dělit se s ostatními o to, co máme v nadbytku, ale i o to, čeho máme poskrovnu a budeme postrádat.

11.09.2017
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus