dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Čím jsou pro vás velikonoce?

A. Dürer - Kristus opouští svou matku...

Jak pestrá škála odpovědí na tuto otázku může zaznít! Někdo by povídal něco o svátcích jara, jiný zmíní pomlázku a velikonoční vajíčka, pro mnohé tyto svátky znamenají společenskou povinnost návštěvy příbuzných, jiný promaže svůj bicykl a vyrazí do přírody...

Ale nebylo by dobře úplně opomenout, že obsah těchto svátků je nejtěsněji spojen se základem křesťanství. O těchto původně židovských svátcích byl Ježíš před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě zatčen a krutě popraven. Hned po svátcích ovšem jeho učedníci rozhlašovali ve městě, že jeho hrob nalezli prázdný a že se s ním setkali jako s živým a již nesmrtelným. A on je tehdy poučil, že všechno se mělo stát, jak se stalo. To aby se projevila síla zla i převaha moci Boží a zároveň jeho - Kristova - role prostředníka mezi lidmi a Bohem. Všem, kdo se na něj spolehnou svou vírou, slíbil Ježíš otevřený a věčný přístup k Bohu, jaký má sám.

Jistě by se to vše dalo formulovat jinak, výstižněji. Důležité je, že takto se nám otvírá daleko hlubší smysl velikonoc. Je-li to vše o Kristu pravda, pak má velký význam jak Ježíš, tak můj jasný vztah k němu: otevřenost a ochota na něj dát. Velikonoční dny mi to připomínají.

Pouhý folklór nás ve chvílích, kdy v životě "dojde na lámání chleba" (i to je velikonoční příměr!) stěží může "podržet". Žádný lidový zvyk ani skvěle strávený čas relaxace nám na rozdíl od důvěry v Krista nedají to světlo do rozhodování, sílu do obtíží, ani naději na život i za břehem smrti. Je dobře, že si to o velikonocích vždy můžeme nechat dojít.

31.03.2004
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus