dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

články:

Volby do zastupitelstva kraje se rychle blíží

Krajské volby 2016Již za měsíc, přesně v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016, budou občané České republiky opět volit zastupitelstva krajů na další čtyřleté období.  celý článek >>>

07.09.2016
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Světové dny mládeže v Krakově 2016

Logo Světových dnů mládeže v KrakověLetošní Světové dny mládeže se konaly od 26. do 31. července v polském Krakově. Jejich motto „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5, 7) poukazovalo na Svatý rok milosrdenství, který na rok 2016 vyhlásil papež František.  celý článek >>>

09.08.2016
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Film „Zločin v Polné“ – důležitý odkaz i bez šťastného konce

Z TV filmu Zločin v Polné - zdroj www.ceskatelevize.czDvoudílný film Zločin v Polné přinesl hned několik překvapení, v drtivé většině pozitivních. Předně se, dle mého názoru, podařilo natočit kvalitní snímek, který udržel napínavý příběh, dobře vykreslil postavy, jejich roli v tomto historickém případě, atmosféru doby i otazníky, které zůstaly. Navíc zůstal zakotven v období před vznikem Československa a až na informační závěr nevykresloval případ v nějaké nereálně pozitivní pointě. Zároveň je tento film uveden v době, která v mnohém odkazuje na někdejší hysterii a antisemitskou kampaň. Žádné historické srovnání by ale nemělo být prvoplánové a umělé. Dějiny se sice „opakují“, ale ne vždy v tak jasných schématech, v jakých bychom chtěli…  celý článek >>>

09.02.2016
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

100 let od narození P. Metoděje Kotíka

P. Metoděj Kotík18. července 1915 se v obci Dolní Bory narodil Metoděj Kotík. Dolní Bory jsou vesnicí s necelými 400 obyvateli, která patří jako místní část do obce Bory a leží asi 9 km od Velkého Meziříčí.  celý článek >>>

13.07.2015
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Slovensko podle Stehlíka

Přebal knihy Slovensko - Země probuzená 1918 - 1938V dubnu 2015 vydalo Nakladatelství Academia Praha knihu Slovensko – Země probuzená, 1918-1938. Autorem této publikace je dačický občan Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., který je v současné době náměstkem generálního ředitele Národního muzea v Praze.  celý článek >>>

20.05.2015
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Sv. Terezie od Ježíše - 3. část životopisu

sv. Terezie od JežíšeNení snadné shrnout několika slovy hlubokou a členitou tereziánskou spiritualitu. Chtěl bych zmínit některé podstatné body. Za prvé: svatá Terezie podává evangelní ctnosti jako základ veškerého křesťanského života, zejména odpoutání od majetku čili evangelní chudobu, a to se týká nás všech; vzájemnou lásku jako podstatný prvek komunitního a společenského života; pokoru jako lásku k pravdě; rozhodnost jako plod křesťanské odvahy; teologální naději, kterou popisuje jako žízeň po živé vodě. Nezapomíná však ani na lidské ctnosti: vlídnost, pravdivost, mírnost, skromnost, laskavost, radostnost, kulturu. Za druhé, svatá Terezie vybízí ke hlubokému souladu s velkými biblickými postavami a k živému naslouchání Božímu Slovu. Cítí se spřízněna především se snoubenkou z Písně písní a s apoštolem Pavlem a samozřejmě s trpícím Kristem a s Ježíšem v eucharistii.  celý článek >>>

23.12.2014
autor: Benedikt XVI. komentáře: zobrazit (0)

Sv. Terezie od Ježíše - 2. část životopisu

sv. Terezie od JežíšeParalelně se svým niterným zráním začíná světice konkrétně rozvíjet myšlenku reformy karmelitánského řádu. Roku 1562 zakládá v Avile za podpory biskupa města, don Álvara de Mendozy, první reformovaný karmelitánský klášter a krátce poté dostává také svolení generálního představeného řádu, Jana Křtitele Rossiho. V následujících letech pokračuje v zakládání nových Karmelů, celkem sedmnácti. Zásadní je pak setkání se svatým Janem od Kříže, s nímž roku 1568 zakládá v Duruelo nedaleko Avily první konvent bosých karmelitánů. Roku 1580 dosahuje toho, že je v Římě zřízena autonomní provincie pro její reformované Karmely, což je počátek řeholního řádu bosých karmelitánů (a karmelitek). Terezie končí svůj pozemský život uprostřed plné zakladatelské aktivity. Roku 1582 po založení Karmelu v Burgosu během zpáteční cesty do Avily v noci 15. října v Alba de Tormes umírá s těmito dvěmi větami na rtech: „Umírám nakonec jako dcera církve.“ a „Už nadešla, můj Ženichu, chvíle, abychom se viděli.“. Život prožila ve Španělsku, ale strávila jej pro celou církev. Blahořečil ji papež Pavel V. roku 1614 a kanonizoval Řehoř XV. roku 1622. Za „Učitelku církve“ ji prohlásil Boží služebník Pavel VI. roku 1970.  celý článek >>>

20.11.2014
autor: Benedikt XVI. komentáře: zobrazit (0)

Sv. Terezie od Ježíše - 1. část životopisu

sv. Terezie od JežíšePři katechezích věnovaných církevním otcům a velkým středověkým postavám teologů a žen jsem poukázal také na několik světců a světic, kteří byli pro svou vynikající nauku prohlášeni za učitele církve. Dnes bych chtěl zahájit kratší řadu těchto setkání a doplnit prezentaci učitelů církve. A začnu světicí, která představuje jeden z vrcholů křesťanské spirituality všech dob: svatou Terezii z Avily (od Ježíše).  celý článek >>>

04.11.2014
autor: Benedikt XVI. komentáře: zobrazit (0)

Když pomůžeme, nezmrznou

Ukrajinská vlajkaPo domluvě s vedoucí dačického charitního šatníku Lenkou Holcovou jsem navázala kontakt s Mgr. Annou Martincovou, sociální pracovnicí Charity v Luhačovicích. Reagovala jsem tím na jejich výzvu k materiální sbírce pro Ukrajinu, kterou koordinuje Arcidiecézní charita Olomouc.  celý článek >>>

27.10.2014
autor: Marie Šedová komentáře: zobrazit (0)

Výročí, které slavíme

sv. Terezie od JežíšeNarodila se a žila ve Španělsku zlatého věku (16. stol.), v době neslavně proslulé dobýváním Ameriky a poznamenané rozkolem v církvi. Žila v nesnadné době, ale byla přesvědčená, že svou „troškou“, pokud ji spojí s Bohem, může vykonat velké věci. Je známá jako vynikající postava univerzálního charakteru, jako řeholnice, světice, spisovatelka, pedagožka a žena činu, která překračuje hranice jakékoli autonomní komunity i samotného Španělska. Pro nás, bosé karmelitky, je především matkou a zakladatelkou. Její jméno je Terezie od Ježíše.  celý článek >>>

14.10.2014
autor: Karmel Matky Boží Dačice komentáře: zobrazit (0)

« novější | starší »

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus