dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Význam Senátu pro Českou republiku

Sídlo Senátu ČR

Zatímco Poslanecká sněmovna je bojovné kolbiště politických stran, v Senátu se řízne až po té, co se dvakrát (nebo raději třikrát) změří. To je základní rozdíl mezi oběma komorami: v té druhé o cosi starší, zkušenější lidé, ne tak vyhraněně straničtí, ještě jednou zvažují, zda má platit, co jako zákon navrhne vláda a co projde první komorou. Skoro dvě třetiny senátních připomínek k návrhům zákonů, které Senát Sněmovně vrátí (nalezené chyby, návrhy na lepší řešení), Sněmovna uzná.

Je pravda, že pokud jde o běžné zákony, Sněmovna může Senát nakonec přehlasovat. Pokud však jde o ústavu a o ty zákony, které stanovují pravidla politické soutěže, je Senát nepřehlasovatelný.

Senát se obměňuje postupně, každé dva roky po jedné třetině: vylučují se tím prudké zvraty "od zdi ke zdi".

Dohromady to všechno znamená, že Senát je opravujícím a celkově zklidňujícím prvkem na naší politické scéně. Vnáší do politického života spíše úvahu než boj, klidnou debatu místo rozčilení, opatrnou zkušenost místo pokušení využít mocenské převahy.

Senát je tak jako kýl lodi: brání tomu, aby se v rozbouřených vodách naše státní lodice převrátila. Anebo také připomíná olej, který se vylévá na rozbouřenou hladinu, aby se zklidnila. Proto je Senát užitečný, ale proto je i méně viditelný: média zajímají vždycky spíše konflikty než klidná, důkladná debata.

Rozumný občan se však nenechá senzacechtivými médii poplést a jde a zvolí uvážlivého senátora.

Psáno pro Dačice.info

30.08.2004
autor: Petr Pithart komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus