dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Senátor Jehlička jednal s ministrem kultury Jandákem

Sídlo senátu

Ve čtvrtek 6. října se ministr kultury Vítězslav Jandák zúčastnil na pozvání předsedy senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Václava Jehličky jednání tohoto výboru. Hlavními tématy schůzky byla koncepce péče o kulturní dědictví a problematika církví.

Václav Jehlička požádal ministra Jandáka o podporu stávajících programů, ze kterých se převážně obnova památek financuje - Programu regenerace městských památkových rezervací a zón a Programu záchrany architektonického dědictví, se kterými mají města a obce dobré zkušenosti.

Senátor Jehlička také poděkoval ministru kultury za jeho rychlou reakci na poskytnutí finančních prostředků na odstranění vandaly nedávno poškozeného židovského hřbitova u obce Velký Pěčín.

Václav Jehlička a Vítězslav Jandák spolupracují již řadu let. Jejich první pracovní setkání se uskutečnilo již v roce 1994, kdy společně připravovali tzv. Trojdohodu o spolupráci tehdy nově zapsaných českých měst, Prahy, Českého Krumlova a Telče na Seznam UNESCO, která vyvrcholila podpisem dohody zmíněných měst u prezidenta Václava Havla. Tehdy byl senátor Jehlička starostou Telče a Vítězslav Jandák pražským radním pro záležitosti kultury.

Ministr kultury Vítězslav Jandák přijal pozvání senátora Jehličky k celodenní návštěvě jeho senátního obvodu na začátku listopadu t.r. O přesném datu a programu návštěvy budeme v předstihu informovat. Již teď je jisté, že ministr Jandák navštíví Telč a zmíněný židovský hřbitov u Velkého Pěčína.

Poznámka k lesnímu židovskému hřbitovu u Velkého Pěčína.
Lesní hřbitov založila telčská židovská obec v polovině 17. století. Byl používán do roku 1880, kdy si židé vybudovali nový hřbitov v Telči na Oslednicích. Hřbitov je nemovitou kulturní památkou. Je zde mj. pochován také Jakub Lang, majitel továrny na jemná sukna v Telči, která v polovině 19. století patřila k největším textilkám v Rakousku – Uhersku. Hřbitov se nachází na katastrálním území Velkého Pěčína (Jihočeský kraj), asi 7 km od Telče, poblíž obce Myslůvka. Dnes leží přesně na hranicích krajů Vysočina a Jihočeského kraje na jihočeské straně.

11.10.2005
autor: Oldřich Zadražil komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus