dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

České nešpory ve Francii

České nešpory - ilustrační foto

Lichtenštejnská hudební sbírka, která je uložena v zámeckém archivu v Kroměříži, skrývá více než 300 let poklady duchovní hudby, jež lákají nejen české badatele a hudebníky. Mladá francouzská cornetistka (hráčka na cink) Judith Pacquier patřící k častým koncertním hostům Pražského jara je hlavní iniciátorkou velkého projektu provedení slavnostních nešpor (večerní modlitba církve) právě z tohoto moravského archivu. Koncertní podoba těchto nešpor bude v červenci 2007 představena na dvou koncertech ve Francii.

Seminář cornetistů s J.Pacquier v květnu 2006 na Deylově konzervatoři v PrazePočínaje lednem tohoto roku se v Praze uskuteční 2 soustředění českých hudebníků hrajících na dobové nástroje (cink, trombon, barokní smyčcové nástroje), které povede právě J. Pacquier. Celá akce vyvrcholí 7. - 14. července 2007 mezinárodními kurzy ve městě Sarrebourg v Burgundsku, kde se setkají lektoři a studenti z Francie, Anglie a Česka. Vyučovat se bude zpěv, hra na cink, trombon, housle, violu da gamba a varhany. Během kurzů proběhne nácvik nešporních žalmů, antifon a sonát. Celou akci s náročným finančním rozpočtem bude zajišťovat region Burgundsko a barokní festival v Sable.

Pro barokního člověka znamenaly figurálně provedené nešpory (tzn. i s hudebními nástroji) jistý druh duchovního koncertu. V této podobě však během 19. století zanikly s nástupem ceciliánské reformy, která omezovala doprovod hudebních nástrojů při obřadech pouze na varhany. V současnosti se mají možnost na modlitbě církve podílet i tzv. laici. Je zajímavé si tyto zhudebněné žalmy nejen poslechnout, ale i prožít v původní podobě.

26.01.2007
autor: Richard Šeda komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus