dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

20 dní. Metla na památkáře?

Štít měšťanského domu - ilustrační foto

Stalo se to asi kdekomu. Vše je připraveno k rekonstrukci stavby, která je kulturní památkou nebo leží v jejím ochranném pásmu, a stále není k dispozici nezbytné vyjádření památkářů z památkového ústavu. Ti léta hřešili na to, že nejsou orgánem státní správy a nevztahuje se tak na ně správní řád, který nařizuje úředníkům vydat rozhodnutí k jakékoliv žádosti do 30, ve složitých případech do 60 dnů.

Trpělivost došla v loňském kraji zastupitelstvu Karlovarského kraje. To využilo možnost své zákonodárné iniciativy a navrhlo relativně jednoduchou úpravu památkového zákona. Pokud pracovníci památkového ústavu nevydají své vyjádření do 20, ve výjimečném případě do 30 dnů od obdržení žádosti, nemusí se na jejich vyjádření dále čekat. Správní orgán vydá své rozhodnutí (závazné stanovisko) bez jejich vyjádření.

Když tato novela našla na začátku roku pochopení i u nového ministra kultury Václava Jehličky, prošla pak hladce jak Sněmovnou, tak Senátem a v červenci se objevila ve Sbírce zákonů.

Nová zákonná úprava nic nemění na skutečnosti, že zásadní rozhodnutí k zamýšlené stavební úpravě kulturní památky nebo stavby v jejím ochranném pásmu vydávají jako tzv. „závazné stanovisko“ orgány památkové péče. Těmi jsou příslušná pracoviště úřadů obcí s rozšířenou působností. Pro úředníky těchto pracovišť, kterým se také říká památkáři, je vyjádření jejich kolegů z památkového ústavu jedním z podkladů pro vydání závazného stanoviska, které nemusí v plném rozsahu respektovat. Na rozdíl od památkářů z památkových ústavů, jejichž názor je přirozeně „památkový“, musí úředníci na tzv. malých okresech přihlížet i k dalším aspektům zamýšlené úpravy. Zvažují možnost použití nových materiálů a technologií, vyhodnocují stávající stav objektu, jeho budoucí využití, vztah k okolní zástavbě či územnímu plánu a měli by hodnotit i ekonomické parametry dané záležitosti.

01.10.2007
autor: Oldřich Zadražil komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus