dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jan Matěj Butz z Rollsbergu

Před 200 lety 22. září 1803 zemřel v Olomouci Jan Matěj Butz z Rollsbergu, potomek významné slavonické rodiny, důležitá osobnost mezi moravskými duchovními v 18. století, dlouholetý mecenáš mariánského poutního místa v Kostelním Vydří.

Jan Matěj Butz se narodil roku 1712 ve Slavonicích: jeho otec tu byl z milosti císařské poštmistrem a svými organizačními schopnostmi zasahoval i do veřejných záležitostí města. Jeho děd byl podporovatelem slavonického kostela a náboženského života ve Slavonicích.

Jan Matěj Butz a jeho bratr Josef Ignác se stali katolickými kněžími, působili na různých místech na Moravě a ve Slezsku a dosáhli kanovnické hodnosti v Brně a později v Olomouci. Vystřídali se ve správě významné olomoucké farnosti u kostela sv. Mořice.

Jan Matěj Butz stanul dokonce v roce 1776 po smrti biskupa Hamiltona v čele olomoucké diecéze jako generální vikář. Řídil prozatímně duchovní správu celé Moravy, než došlo k připravovanému založení nové diecéze v Brně a k jmenování prvního olomouckého arcibiskupa. Během jeho ročního působení ve funkci generálního vikáře vypukly na Valašsku protikatolické nepokoje, které nakonec nepřímo vedly k vydání tolerančního patentu v roce 1781, jímž byla v rakouské monarchii povolena svoboda vyznání také evangelíkům. Jan Matěj Butz si v celé ožehavé záležitosti počínal prozíravě a smířlivě.

Jan Matěj Butz byl také úzce spjat s prostředím olomoucké kapituly. Jejím členem byl plných padesát let. V roce 1780 byl zvolen dokonce proboštem kapituly.

Jan Matěj Butz byl osobností, která nejvýznamněji podporovala rozvoj poutního místa v Kostelním Vydří. Kromě finančních příspěvků na stavbu budov jsou jeho darem důležité součásti interiéru kostela: kamenný oltář a svatostánek. Přispěl na výzdobu kazatelny a křtitelnice. Faře ve Vydří odkázal svou rozsáhlou knihovnu. Podporoval církevní hudbu a hudební vzdělávání na tomto místě. Poutní areál v Kostelním Vydří určil ve své závěti také za místo svého posmrtného odpočinku.

05.08.2003
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus