dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Život JUDr. Františka Valeny (1913–1960)

JUDr. František Valena

Osudy dačické osobnosti, 1. část

Dne 31. srpna tomu bude přesně padesát let od chvíle, kdy zemřel na následky věznění JUDr. František Valena, dačický rodák a významný politický pracovník Československé strany lidové. Jeho neprávem zapomenutý osud je podle mého názoru stále výzvou k ohlédnutí za jeho životní dráhou.

František Valena se narodil 2. října 1913 v Dačicích, v rodině truhláře. S Dačicemi byla také spjata jeho školní léta, když zde absolvoval obecnou školu. Brzy bylo zřejmé, že se jedná o mimořádný talent a proto odešel studovat gymnázium v Praze a po dvou letech odtud přestoupil na církevní gymnázium v Brně. Po úspěšné maturitě začal v roce 1935 studovat v Brně na právnické fakultě. Již v  době studií byl aktivním členem Československé strany lidové a angažoval se také v tělovýchovné organizaci Orel. O jeho aktivitě i významném postavení v tehdejší studentské obci svědčí skutečnost, že se již v roce 1935 stal předsedou moravsko-slezské sekce katolických vysokoškoláků a zároveň prvním místopředsedou Ústředí katolických studentů. O čtyři roky později, v osudovém roce 1939 se stal již předsedou tohoto studentského ústředí. I do jeho studií ovšem zasáhla okupace a uzavření českých vysokých škol. Pro jeho demokratické přesvědčení a angažovanost na něj vydala okupační správa již v roce 1939 zatykač a on musel volit emigraci. Odešel přes Slovensko do Jugoslávie, kde dokončil studium práv. V letech 1942–1943 studoval také v Římě, kde se seznámil se svou budoucí manželkou.

Po osvobození Československa v roce 1945 se také JUDr. Valena vrátil do vlasti a okamžitě se zapojil do veřejného života. Nastoupil jako tajemník Msgre. Františka Hály, ministra pošt a druhého nejvlivnějšího politika strany lidové. Nadšení z osvobození a svobody ovšem velmi brzy vystřídal tvrdý souboj s komunistickou politikou. Ale to je již téma pro další část našeho miniseriálu o životních peripetiích této významné dačické osobnosti.

23.08.2010
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus