dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Život JUDr. Františka Valeny (1913–1960)

Budova dačické pošty

Od poválečné naděje k uvěznění, 2. část

JUDr. František Valena vstoupil do poválečného období osvobozeného Československa velmi aktivně a okamžitě se vrhl do práce, a to jak na poli katolického studentstva, tak přímo ve straně lidové.

Stal se totiž osobním tajemníkem Msgre. Františka Hály, významného politika ČSL a zároveň ministra pošt a telegrafů. Ani na tomto místě nezapomínal JUDr. Valena na rodné Dačice a právě díky němu navštívil ministr Hála již v roce 1945 Dačice a rovněž díky jeho pomoci se rozhodlo o výstavbě nové budovy pošty, na kterou ministerstvo poskytlo dotaci. Tato budova byla dokončena v roce 1947. To se již blížil osudný rok 1948 a po převzetí moci KSČ v únoru 1948 se také Valena stal terčem represí. Nejprve se nové poměry dotkly jeho práce. Okamžitě po únorovém puči byl 28. února 1948 vyhozen z ministerstva a byl přesunut na ředitelství pošt v Jindřišské ulici v Praze. V září 1948 nastoupil zpět na ministerstvo pošt, a to na místo referenta legislativního odboru, kde pracoval až do svého zatčení 30. listopadu 1950.

Život JUDr. Valeny ovšem nebyla jen práce. V roce 1946 se oženil v slovinské Lublani s Danicou Krzic a manželka s ním poté odešla do Československa. V roce 1948 se jim narodila dcera Danica, v roce 1950 syn Tomáš a v roce 1951 dcera Miriam. Ta již ovšem přišla na svět poté, co byl její otec několik měsíců vězněn. Diktatura tak tvrdým způsobem nevratně zasáhla tentokrát i do rodinných vztahů Valenovy rodiny.

JUDr. František Valena byl postaven do čela uměle vytvořené nepřátelské skupiny katolických laiků a v soudním procesu v srpnu 1951 mu byl původně navržen trest smrti. Podle svědectví jeho přátel patřil však k nemnoha těm, kteří se nezalekli hrozby nejtvrdšího trestu a i před soudním tribunálem se choval velmi statečně. Nakonec byl 16. 8. 1951 odsouzen k dvaadvaceti letům vězení pro trestné činy velezrady a vyzvědačství a na pražském Pankráci se tehdy začala jeho devítiletá smutná anabáze po československých věznicích.

26.08.2010
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus