dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Život JUDr. Františka Valeny (1913–1960)

JUDr. František Valena

Vězeňská anabáze, 3. část

Když byl JUDr. František Valena odsouzen v srpnu 1951 k dvaadvacetiletému trestu, nemohl tušit, že mu zbývá již jen několik let života a prostředí věznic se mu stane osudným.

V letech 1951–1953 vystřídal hned několik nechvalně proslulých věznic 50. let. Od Pankráce, přes Bory a Mírov, až k Leopoldovu. Následně byl na tři roky přesunut na Bytíz a Jáchymov, kde pracoval v uranových dolech. Právě zde propukla jeho zhoubná nemoc, a tak se v roce 1956 ocitá nejprve krátce v Ruzyni a poté ve Valdicích. Choroba nabývala vážných rozměrů, proto došlo u JUDr. Valeny 19. listopadu 1957 k přerušení trestu a odešel na tříměsíční ozařování na onkologické oddělení lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň požádal o upuštění od výkonu trestu. To však bylo 19. listopadu 1958 Krajským soudem v Praze zamítnuto. Jak hovoří tehdejší odůvodnění zamítnutí: „Proto krajský soud, když přihlédl k tomu, že František Valena spáchal zavrženíhodný trestný čin, za nějž byl odsouzen k dlouholetému trestu odnětí svobody, že pochází z živnostenské rodiny, žil v pohodlí, že byl silně reakčně zaměřený a nábožensky založený, že trestný čin velké společenské nebezpečnosti spáchal v nenávisti vůči lidově demokratickému státnímu zřízení, dospěl k závěru, že jak spáchaný trestný čin, tak osoba pachatele nedovoluje použití ustanovení § 347, tr. Ř., i když u něho jde o chorobu životu nebezpečnou, která ho však bezprostředně na životě neohrožuje, a proto jeho návrh, jako nepodstatný zamítl.“ Není snad ani třeba komentovat naprosto zjevnou nelidskost a nenávistný charakter tehdejší justice.

JUDr. František Valena se nadále průběžně léčil a měl přerušován trest, přičemž v roce 1960 požádal o amnestii v rámci amnestie prezidenta Novotného ze dne 6. 5. 1960. Také tato žádost byla zamítnuta, a to konkrétně 31. 5. 1960 a zároveň mu bylo ukončeno přerušení trestu. Odůvodnění tohoto zamítnutí zůstává v intencích předchozích rozhodnutí: „Odsouzený byl představitelem a vykonavatelem církevní protistátní organisace. Nutno jej proto považovat za předního organisátora nebezpečné protistátní skupiny.“ Na toto odmítnutí navázalo dne 31. srpna 1960 doručení výzvy, aby se během 24 hodin hlásil k nástupu zbytku trestu ve Valdicích. Choroba však již postoupila tak zásadním způsobem, že symbolicky právě v den doručení této výzvy JUDr. František Valena v Praze na následky choroby umírá. Byl pochován v Dačicích na starém hřbitově a ani pohřeb se neobešel bez přítomnosti příslušníků Státní bezpečnosti. Jeho manželka po jeho smrti raději volila v roce 1965 odchod z republiky do rodného Slovinska, resp. tehdejší Jugoslávie. Byla totiž průběžně vyslýchána a bylo jí vyhrožováno předáním dětí do ústavní výchovy.

Osud JUDr. Františka Valeny je velkým příběhem dačického rodáka uprostřed dramatického 20. století. Ukazuje sílu osobnosti v konfrontaci s komunistickou totalitou. Sílu a statečnost osobnosti spjaté s Československou stranou lidovou a katolickým studentstvem. Zároveň nám v hořkém konci stále připomíná, že ani počátkem šedesátých let zde nepanoval žádný uvolněný demokratický systém, ale stále stejná diktatura.

01.09.2010
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus