dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Život JUDr. Františka Valeny (1913–1960)

JUDr. František Valena

Epilog - rehabilitace

V předchozích článcích jsme na našem serveru připomněli osudy dačického rodáka, právníka a politika dr. Františka Valeny. Připomínka byla inspirována přesně padesátiletým odstupem od jeho smrti, ke které významným způsobem přispěly i nelidské podmínky komunistického vězení. Epilog tohoto příběhu představuje proces rehabilitace, který se odehrál přesně před dvaceti lety.

Rodina dr. Františka Valeny se o jeho rehabilitaci snažila i v období před rokem 1990. Konkrétní doklady máme např. z roku 1975, kdy rozhodoval v této věci pražský městský soud. Dne 9. prosince 1975 ovšem konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že měl dr. Valena předávat zprávy představující státní tajemství, není rehabilitace možná. Skutková podstata rozsudku z roku 1951 byla shledána správnou a trest shledal městský soud rovněž jako odpovídající. Při vědomí toho, že v sedmdesátých letech již byla zcela zřejmá nezákonnost procesů padesátých let, je závěr městského soudu smutnou a částečně nepochopitelnou skutečností.

K úspěšnému procesu rehabilitace tak mohlo dojít teprve po roce 1989. Městský soud v Praze zrušil na svém neveřejném zasedání dne 17. prosince 1990 rozsudek u všech odsouzených ve Valenově procesu. A po dlouhých čtyřiceti letech se tak dr. Valenovi dostalo alespoň formální spravedlnosti. Následně ještě v letech 1992 a 1993 rozhodovaly české soudy o odškodnění pro rodinu dr. Valeny.

Celý životní příběh dr. Františka Valeny je silným svědectvím o českých dějinách minulého století. Od tragických padesátých let, přes absurditu normalizačního prostředí let sedmdesátých až k demokratické společnosti po roce 1990. Jakkoliv je pak tento příběh mimořádným, poučným a stále živým mementem, nezbývá než si přát, aby se podobných příběhů v budoucnu naše země vyvarovala.

Na závěr musím poděkovat paní Danici Valenové za poskytnutí cenných materiálů. Děti dr. Valeny žijí v Mnichově. Dcera Danica je lékařka, Miriam psychoterapeutka a syn Tomáš je architektem.

04.11.2010
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus