dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Konopí bude léčit

Konopí

V nedávném čase proběhla diskuze o možnosti legalizovat léčivé výrobky s obsahem THC (tetrahydrocannabinol - psychoaktivní složka konopí setého) v ČR. Jedná se jednoznačně o dobrý návrh.

Význam konopí a jeho produktů pro léčbu je nepopiratelný. Mnoho výzkumů hovoří o prokazatelném pozitivním vlivu při léčbě nepříznivých symptomů řady nemocí. V současnosti stále narůstá počet zemí, kde se léky s obsahem THC používají zejména pro paliativní léčbu - to je mírnění velkých bolestí tam, kde léčba tradičními léky a postupy selhává.

Konopí a jeho deriváty lze předepisovat pacientům, kteří trpí chorobami, u nichž je konopí považováno za účinnou nebo dokonce nejúčinnější dostupnou léčbu. Jedná se především o roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu nemoc, anorexii, zánětlivá onemocnění střev, revmatoidní artritidu, maligní nechutenství (při chemoterapii rakoviny nebo AIDS), astma, některé typy deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy, zelený zákal (snížení nitroočního tlaku), epilepsii a další.

V řadě vyspělých zemí je léčba s využitím THC zavedena. Jsou to například Španělsko, Kanada, USA, Švýcarsko, Nizozemí, Itálie nebo Německo. Nejedná se však o legalizaci marihuany. To je základní věc a tu je třeba zdůrazňovat. Dále zůstává platný zákon č. 40/2009 (trestní zákoník) § 283 až 287 o výrobě, přechovávání (držení), nedovoleném pěstování a šíření omamných a psychotropních látek ve stávajícím znění. Tento návrh neupravuje danou legislativu a pěstování marihuany zůstává dál trestným činem.

Jedná se o úpravu legislativy o využití THC pro léčebné účely. Je to podobné jako u opiátů (např. Codein, Morfin). Důležitá je podpora funkčního modelu, který je transparentní. Stát dovolí licencovanou výrobu (nebo dovoz) těchto léků. A dále budou určeni specialisté pro předepisování těchto léků - jako např. u opiátů. Tato úprava je důležitá, aby nedocházelo k masivnímu předepisování léků s obsahem THC. Nebude to znamenat, že kdo je nemocný nebo má patřičnou diagnózu je oprávněn k pěstování marihuany. Přesto se u nás vede diskuze, zda neumožnit lidem s diagnózou "samovýrobu léků s THC". Zde vidím možný problém v tom, že by pěstování marihuany pro léčebné účely mohlo být zástěrkou pro její nekontrolovatelnou „neléčebnou“ konzumaci. Proto považuji za správné řešení, udělování licencí pro výrobce a lékaře.

Doufejme, že tyto léky budou v brzké době i u nás legální a přinesou úlevu nemocným.

22.11.2011
autor: Jan Bartošek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus