dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Ze života ThDr. Karla Skoupého, 12. brněnského biskupa

ThDr. Karel Skoupý v roce 1968

Ke 40. výročí jeho úmrtí - + 22. února 1972

Od června 1941 neměla brněnská diecéze svého biskupa. Její tehdejší biskup Josef Kupka zemřel na vizitační cestě v Nové Říši.

Po osvobození republiky v roce 1945 byla zahájena jednání zástupců Československé republiky a Vatikánu o obsazení několika uvolněných biskupských stolců. Pro brněnskou diecézi mohl tehdejší papež Pius XII. již v dubnu 1946 jmenovat nového biskupa, kterým se stal ThDr. Karel Skoupý.

Karel Skoupý se narodil 30. prosince 1886 v Lipůvce na Tišnovsku. Vystudoval v Brně, kde byl 16. července 1911 vysvěcen na kněze. Jen rok sloužil jako kaplan v Dyjákovicích, a pak byl povolán k výchově mládeže, nejprve v biskupském chlapeckém semináři a později v diecézním kněžském semináři. Pro brněnskou diecézi vychoval řadu generací kněží.

Biskupské svěcení přijal od královéhradeckého biskupa Mořice Píchy 30. 6. 1946. Bylo mu již šedesát let, ale s horlivostí se pustil do práce na obnově duchovního života a na obnově diecéze, postižené 2. světovou válkou.

Jeho plány zlikvidoval komunistický režim. V letech 1950 až 1953 byl internován v brněnské biskupské residenci, a bylo mu zabráněno diecézi řídit. Od roku 1953 do roku 1963 byl vykázán mimo území diecéze, stále internován. Pak až do roku 1968 žil v charitním domově, a pořád nesměl diecézi řídit. (Byl internován a omezen na svobodě od 64. do 82. roku svého života!)

V roce 1968 mu konečně režim dovolil, aby se ujal řízení brněnské diecéze. Snažil se poměry v diecézi stabilizovat, usiloval o naplnění závěrů II. Vatikánského koncilu, uděloval svátosti.

6. září 1970 přijel do Dačic a udílel svátost biřmování ve farním kostele sv. Vavřince.

22. února 1972 biskup ThDr. Karel Skoupý v osmdesátém šestém roce svého života zemřel. Je pochován na brněnském Ústředním hřbitově. Brněnským biskupem byl 26 let, komunistický režim mu dovolil řídit diecézi pouhých 8 let!

Smrtí Karla Skoupého se ocitla diecéze opět bez biskupa. Spravoval ji kapitulní vikář Ludvík Horký. 13. biskupa brněnské diecéze Vojtěcha Cikrleho mohl jmenovat až Jan Pavel II. v roce 1990.

21.02.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus