dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Polsko není jen EURO 2012

Výřez obrazu Matky Boží Jasnohorské

II. Čenstochová

Ve čtvrtek 21. června 2012 směřovala auta a autobusy fotbalových fanoušků z Moravy po trase Ostrava – Katowice - Czestochowa do Varšavy na zápas Česká republika – Portugalsko. Mnozí z nich si při průjezdu velkoměstem Czestochowou s téměř čtvrt milionem obyvatel asi neuvědomovali, že projíždějí místem, které bez nadsázky snese označení „duchovní centrum Polska“.

Czestochowa (v češtině Čenstochová) je nejznámější mariánské poutní místo v Polsku. S nadmořskou výškou 293 m je pahorek Jasná Hora fakticky malým kopečkem v rovinaté oblasti. Na tomto pahorku se nachází komplex baziliky, kaplí, obytných budov i muzeí, především však kaple Matky Boží, ve které je uchováván obraz Matky Boží Jasnohorské. Nad areálem staveb se k nebi vypíná štíhlá věž, která je se svou výškou 106 m viditelná z mnohakilometrové vzdálenosti.

Kult obrazu Matky Boží Jasnohorské je pro Poláky něčím, čemu cizinci jen těžko mohou rozumět. V letech komunistického režimu se však jednoznačně prokázaly kladné hodnoty, které Poláky posilovaly v odporu proti tehdejšímu režimu. Pro Čechy nepředstavitelné poutě s počty poutníků převyšujícími milion osob nebo nadšená setkávání s papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvách vlasti, vzepětí osmdesátých let dvacátého století spojené se vznikem Solidarity.

Je smutným faktem, že obraz Matky Boží Jasnohorské byl v 15. století dvakrát značně poškozen a vždy byly škůdci vojenské oddíly z českého království.

Přestože poutním místem denně projdou tisíce věřících, poutníků a návštěvníků, najde si každý své místo pro zamyšlení, modlitbu, účast na mši svaté či mariánské pobožnosti. Duch tohoto po staletí hojně navštěvovaného místa působí na každého.

24.06.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus