dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

60 let biskupa Pavla Posáda

Biskup Pavel Posád - zdroj www.biskup-pavel.net

28. června 1953 se v Budkově – 19 km od Dačic – narodil v rodině zemědělce Posáda syn, který 1. července při křtu v budkovském kostele svatého Martina dostal jméno Pavel. Vyrůstal v početné rodině, celkem bylo sedm sourozenců. Navštěvoval základní školu v Budkově, pak byl přijat ke studiu na Gymnáziu v Moravských Budějovicích, kde v roce 1972 složil maturitu.

Jak později Pavel Posád vzpomínal, měl o své životní dráze jasnou představu: chtěl být knězem. Hned napoprvé byl přijat ke studiu na teologické fakultě v Litoměřicích. Po pětiletém studiu byl 26. června 1977 v Brně vysvěcen na kněze. Jeho působišti byly postupně Pozořice, Brno-Židenice, Lomnice u Tišnova, Ratíškovice a Drnholec. V roce 1989 se vrátil do rodného kraje, když byl ustanoven administrátorem v Třešti.

Po pádu komunistického režimu je jmenován farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech se stává spirituálem kněžského semináře v Olomouci.

Zásadní změna v jeho životě nastala těsně před vánocemi v roce 2003. Vatikán 24. prosince 2003 zveřejnil informaci, že papež Jan Pavel II. jmenoval Pavla Posáda 19. sídelním biskupem litoměřickým. Biskupské svěcení přijal 28. února 2004, hlavním světitelem byl kardinál Vlk, spolusvětiteli byli arcibiskup Graubner a biskup Koukl.

Krátce po svěcení se u biskupa Posáda objevily vážné zdravotní potíže, které mu bránily ve výkonu biskupské služby. Po dlouhotrvajících problémech byla osobní situace biskupa Posáda vyřešena v lednu 2008 papežem Benediktem XVI., který přijal jeho rezignaci na biskupský stolec v Litoměřicích, jmenoval jej světícím biskupem v Českých Budějovicích a titulárním biskupem ptujským.

Biskup Pavel Posád je od 1. února 2009 až dosud prezidentem Charity Česká republika.

V posledních letech je aktivita biskupa Pavla Posáda ve službě církvi i společnosti vysoká. K jeho 60. narozeninám mu přejeme Boží požehnání, zdraví a sílu do dalších let.

19.06.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus