dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Otců nemáte mnoho

P. Metoděj F. Minařík

P. Metoděj F. Minařík, OCarm. byl posledním žijícím karmelitánem předválečné doby a jemu společenství Karmelu v naší zemi vděčí za to, že mohlo přežít dobu totality a dokonce se rozrůst.

P. Metoděj se narodil 20. 8. 1912 ve Slavičíně a při křtu dostal jméno František. Ve svém rodišti prožil prvních 14 let svého života. Měl čtyři sourozence, sám byl nejmladší. Tatínek zemřel, když bylo Františkovi dvanáct let. Od roku 1926 studoval František na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Rozhodl se vstoupit do karmelitánského řádu. Nenechal se odradit ani tím, že u nás byl tehdy jediný klášter karmelitánů – na opačném konci Moravy v Kostelním Vydří – a že noviciát bylo nutné absolvovat v zahraničí. Nastoupil do kláštera hned po maturitě (v roce 1933), noviciát začal na sklonku roku v bavorském Straubingu, pak prožil pět let v klášteře v Bamberku a studoval teologii. V tom čase složil v řádu věčné sliby. Po přijetí kněžského svěcení a po dokončení studia přišel do komunity v Kostelním Vydří.

Zde žil do roku 1950, kdy byl zatčen a převezen do koncentračního kláštera v Želivě, kde strávil pět let, nasazen spolu s ostatními na různé manuální práce. Po propuštění na podzim roku 1955 nemohl působit jako kněz. Od léta 1956 začal pracovat jako skladník a po čase jako účetní v Domově důchodců v Albrechticích nad Orlicí, kde mu bylo státními orgány dovoleno sloužit tamní komunitě řeholnic jako výpomocný duchovní. Když v roce 1973 mohl odejít do důchodu, přestěhoval se do Domova důchodců ve Štěkni u Strakonic, k sestrám institutu Mary Ward, kde mohl pokračovat ve své kněžské službě, aniž po něm bylo požadováno civilní zaměstnání.

V létě roku 1968 spolu se svými dvěma spolubratry P. Prokopem Valenou a P. Melicharem Karáskem mohl podniknout cestu do Říma a zúčastnit se generální kapituly řádu, setkat se svobodně s představenými i s bratřími ze zahraničí. Takto povzbuzeni snažili se bratři po návratu do vlasti navzdory nepřízni totalitního režimu „ve skrytu zakládat mužský i ženský Karmel u nás“. Postupně na tento úkol zbyl P. Metoděj sám. P. Prokop Valena v roce 1971 zemřel a P. Melichar Karásek, který byl farářem v Kostelním Vydří, jej pouze podporoval svými sympatiemi. Během následujících dvou desetiletí P. Metoděj přijal tajně do řádu několik kněží a bohoslovců. Několik žen, které duchovně vedl, složilo do jeho rukou sliby sester karmelitek. Scházel se i se společenstvím třetího řádu.

V roce 1984 generální kurie řádu tajně zřídila v ČSSR novou správní jednotku: „generální delegaturu", jejímž představeným – delegátem generálního převora pro naši zemi – byl jmenován P. Metoděj. Od roku 1985 se spolu se sestrami ze Štěkně přestěhoval na Dobrou Vodu u Nových Hradů.

Při obnově svobodného řeholního života po společenském převratu v roce 1989 se vzhledem ke svému stáří P. Metoděj rozhodl žít dále na Dobré Vodě. Ale modlitbou, korespondencí i návštěvami a radou podporoval bratry a sestry v úsilí o poctivý duchovní a řeholní život. V létě roku 1999 se přestěhoval do kláštera v Kostelním Vydří. Ačkoliv jej k tomu vedly narůstající obtíže věku a potřeboval pomoc od druhých, komunita bratří jej vnímala jako svou velkou oporu. Po mrtvičce a následném dvoudenním pobytu v nemocnici zemřel 19. září 2003.

Jeho pokorná prostota, láskyplná zbožnost i lidská citlivost zapalovaly či hřály srdce těch, kdo se s ním setkali. A tento jeho vliv je živý i deset let po jeho úmrtí – ať už skrze přímé vzpomínky, nebo zprostředkované informace.

(Část článku „Otců nemáte mnoho“, publikovaného v časopise Karmel 2/2012. V srpnu 2013 vydalo Karmelitánské nakladatelství o P. Metodějovi i útlou knížku, která má týž název jako citovaný článek.)

03.09.2013
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus