dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

90 let od narození Augustina Mrvky

Pomník Augustina Mrvky

Augustin Mrvka se narodil 29. září 1923 v městyse Šatov ležícím jižně od Znojma na dohled od hranice s Rakouskem. Šatov byl tehdy převážně osídlen německým obyvatelstvem. V roce 1938, když se schylovalo k II. světové válce, odešel patnáctiletý Augustin se svou matkou do Jakubova u Moravských Budějovic. Absolvoval obchodní školu a pak si našel zaměstnání na velkostatku v Šašovicích, kde pracoval jako účetní.

V roce 1944 se zapojil do odboje. Začlenil se do partyzánské skupiny Lenka – jih, která působila na rozhraní Jihlavska, Moravskobudějovicka a kolem Želetavy. Partyzány z této skupiny řídili parašutisté z výsadku Spelter vyslaného exilovou vládou v Londýně. Tato paraskupina seskočila na území Protektorátu Čech a Moravy v noci ze 4. na 5. května 1944.

Augustin Mrvka se kvůli hrozícímu nebezpečí zatčení musel v roce 1944 uchýlit do ilegality. Skrýval se nejprve v Šašovicích, pak odešel do Kněžic, kde spolu s parašutistou Vavrdou obsluhoval radiostanici.
Když byla partyzánská skupina Lenka – jih vyzbrojena zbraněmi získanými shozením z anglického letadla, mohli partyzáni pomýšlet i na bojové akce.

Od podzimu 1944 se začaly rozvíjet kontakty s odbojáři v Dačicích. V dubnu 1945 bylo dohodnuto, že partyzáni vyhodí do vzduchu železniční most u Toužína, aby byla přerušena ústupová cesta Němců.

1. května 1945 se akce zúčastnili členové šašovické skupiny Mrvka a Charvát a několik dačických spolubojovníků. Akce skončila úspěšně, trať byla poškozena a dlouhý transportní vlak německé armády byl zastaven. Němci odbojáře pronásledovali a Augustin Mrvka, který krajinu dobře neznal a navíc byl oslaben po přestálé nemoci, byl zabit. Bylo mu tehdy necelých dvaadvacet let.

Činnost partyzánské skupiny Lenka – jih a paravýsadku Spelter velmi pěkně popisuje kniha Vlastislava Janíka „Operace Spelter Lenka – jih“, kde je popsána také akce uskutečněná 1. května 1945 u Dačic.

Po válce byly ostatky Augustina Mrvky převezeny do Jakubova, kde byly s poctami pohřbeny.

Na místě, kde Augustin Mrvka zemřel, je postaven pomník.

Při psaní tohoto textu jsem si uvědomil, že Augustina Mrvku bychom si mohli v Dačicích trvale připomínat např. tím, že by v budoucnu mohla být jeho jménem pojmenována některá z nových ulic ve městě.

04.11.2013
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus