dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Registr smluv

Registr smluv - ilustrační obrázek

V parlamentu se chystá „spuštění“ registru smluv. Motivací pro zavedení tohoto zákona v Česku je i inspirace zkušenostmi ze Slovenska. Tam povinnost zveřejňovat smlouvy na internetu platí pro stát, obce a kraje již dva roky. Údaje uvádí, že v prvním roce se díky tomu podařilo snížit náklady na veřejné zakázky skoro o třetinu, úřady si totiž více hlídají, co kupují. Na zakázky se také častěji vypisují výběrová řízení, což  se pozitivně promítá do výsledné ceny zakázky.

O slovenském modelu registru smluv se pozitivně vyjádřily i nevládní organizace. Například Transparency International ho označila za "nejsilnější protikorupční opatření bývalé vlády".

Potud je vše v pořádku. Dál však jdeme vlastní cestou.

Návrh předložený do Poslanecké sněmovny počítá s tím, že v registru smluv se povinně budou zveřejňovat písemné smlouvy (následně pak objednávky a faktury), jejichž jednou smluvní stranou je

a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek,
c) právnická osoba zřízená zákonem,
d) právnická osoba, kterou stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky ovládá, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Podle dosavadních jednání ve sněmovně bude limit pro zveřejňování smluv, faktur a objednávek ve výši 50000 korun.

Celkem oprávněné jsou připomínky starostů malých obcí. Ve svém volném čase se věnují obcím, které spravují a stát na ně neustále nakládá nové povinnosti. A slyším i hlasy od starostů, kterých si vážím a vím, že jsou dobří hospodáři, že nemají zapotřebí se angažovat v politice, protože proč se nechat takto šikanovat. Realita je taková, že velké „loupeže“ se nedějí v obcích s malým rozpočtem. Zkuste si na nějakou vzpomenout. To podstatné se děje u velkých zakázek.

Návrh zákona o registru smluv má velké ambice v transparentnosti pro všechny dotčené subjekty. Na druhé straně je však stejně silně omezuje. Zveřejnění požadovaných informací se totiž nedotýká pouze povinných subjektů, ale také jejich obchodních partnerů, dodavatelů atd. Nabízí se tedy úvaha, zda za takovýchto podmínek budou dodavatelé ochotni s dotčenými subjekty spolupracovat.

Nejzásadnější potom vidím, že to způsobí značné problémy povinným firmám z konkurenčního pohledu. Ony totiž informace kdo, od koho a za jakých podmínek odebírá své zboží či služby jsou naprosto klíčové a zásadní.

Zastávám názor, že povinné zveřejňování smluv subjekty, které ovládá stát nebo územní samosprávný celek, je špatné a v konečném důsledku může vést k jejich znevýhodnění v hospodářské soutěži. Ať už se to týká například budějovického Budvaru, strakonického pivovaru Dudák, Městských lesů Dačice nebo dalších podobných subjektů.

Osobně tedy nejsem velkým příznivcem takto navrhovaného zákona. Především jej zcela odmítám, pokud by zveřejňování smluv mělo platit pro právnické osoby ovládané státem nebo územními samosprávnými celky. Na začátku byl jistě dobrý úmysl, ale obávám se, aby v konečném důsledku nezpůsobil víc škody než užitku. Věřím však, že převáží zdravý rozum a ne populismus.

23.09.2014
autor: Jan Bartošek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus