dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Výročí, které slavíme

sv. Terezie od Ježíše

Narodila se a žila ve Španělsku zlatého věku (16. stol.), v době neslavně proslulé dobýváním Ameriky a poznamenané rozkolem v církvi. Žila v nesnadné době, ale byla přesvědčená, že svou „troškou“, pokud ji spojí s Bohem, může vykonat velké věci. Je známá jako vynikající postava univerzálního charakteru, jako řeholnice, světice, spisovatelka, pedagožka a žena činu, která překračuje hranice jakékoli autonomní komunity i samotného Španělska. Pro nás, bosé karmelitky, je především matkou a zakladatelkou. Její jméno je Terezie od Ježíše.

28. března 2015 uplyne přesně 500 let od jejího narození. Pro Španělsko se příprava oslav stala „státním projektem“, do kterého se zapojila nejen biskupská konference Španělska a řád bosých karmelitánů, ale také španělský královský pár, vláda a několik nejvýznamnějších kulturních a akademických institucí. Na návštěvu Španělska v roce jubilea pozvali delegáti Národní komise, zřízené při příležitosti těchto oslav, biskupská konference a také předseda vlády Mariano Rajoy dokonce papeže Františka. Svatý otec tuto návštěvu zatím nepotvrdil, ale příslušné místo v kalendáři si zatím nechává neobsazené.

Stejně jako ve Španělsku a v celém řádu bosého Karmelu budeme si také v Čechách toto velké výročí připomínat po celý rok od data církevního svátku této významné ženy, jež je zároveň datem jejího úmrtí: od 15. 10. 2014 do 15. 10. 2015. Bosí karmelitáni a karmelitky v Praze a ve Slaném připravili při této příležitosti bohatý program, o kterém informují na svých webových stránkách.

Také u nás v Dačicích vás srdečně zveme k účasti na tomto jubileu. Zahájíme jej slavnostní mší svatou ve středu 15. října 2014 v 18 hod. v našem klášterním kostele sv. Antonína Paduánského. Při této příležitosti zazní Ebenova Truvérská mše, kterou nastudoval dětský sbor Kvítek pod vedením sbormistra pana Vítězslava Hergesela.

Během celého jubilejního roku se bude konat volný cyklus přednášek o cestě modlitby a důvěrného přátelství s Bohem, které sv. Terezie popsala ve svém vrcholném díle Hrad nitra. Přednášet bude P. Jan Poříz OCD, specialista v oboru mystiky. Srdečně vás na přednášky zveme! Předběžná data konání jsou vždy ve středu: 29. října a 17. prosince 2014; 11. února; 15. dubna a 17. června 2015.

Přednášky s diskuzí se budou konat v naší kapli Matky Boží, popř. v klášterním kostele, podle počtu účastníků, vždy v 19 hod. večer. Od 20 do 21 hod. se můžete připojit ke komunitní adoraci a po ní k modlitbě „na závěr dne“ - k modlitbě kompletáře.

Jsme rády, že se s vámi můžeme podělit o duchovní bohatství, které jsme přijali skrze tuto velkou ženu.

14.10.2014
autor: Karmel Matky Boží Dačice komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus