dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Sv. Terezie od Ježíše - 1. část životopisu

sv. Terezie od Ježíše

Při katechezích věnovaných církevním otcům a velkým středověkým postavám teologů a žen jsem poukázal také na několik světců a světic, kteří byli pro svou vynikající nauku prohlášeni za učitele církve. Dnes bych chtěl zahájit kratší řadu těchto setkání a doplnit prezentaci učitelů církve. A začnu světicí, která představuje jeden z vrcholů křesťanské spirituality všech dob: svatou Terezii z Avily (od Ježíše).

Narodila se ve Španělsku, v Avile roku 1515 a jmenovala se Terezie de Ahumada. Ve své autobiografii sama zmiňuje několik podrobností ze svého dětství. Narodila se „ctnostným a bohabojným rodičům“ v početné rodině, měla devět bratrů a tři sestry. Ještě jako holčička, když měla sotva 9 let, četla životopisy některých mučedníků, kteří v ní vzbudili touhu po mučednictví, takže se rozhodla utéci z domova, aby zemřela jako mučednice a vešla do nebe (srov. Život, 1,5); „chci vidět Boha“ - říkala maličká svým rodičům. Několik let poté vypráví Terezie o své četbě v dětství a prohlásí, že v ní objevila pravdu, kterou shrnula do dvou základních principů. Na jedné straně „fakt, že všechno, co patří tomuto světu, pomíjí“, na druhé straně, že pouze Bůh je „navždy, navždy, navždy“, téma, které se vrací v proslulé básni „Ničím se neznepokojuj, o nic se nestrachuj. Všechno pomíjí, Bůh se nemění. Trpělivost všeho dosáhne. Kdo má Boha, nic mu nechybí. Jenom Bůh stačí!“ Když jí ve dvanácti letech zemřela matka, prosí Pannu Marii, aby se stala její matkou (srov. Život 1,7).

Ačkoli během dospívání ji četba profánních knih přivedla k rozptýlenostem (zábavám) světského života, její zkušenost žákyně u augustiniánských mnišek v klášteře Panny Marie, Matky božské milosti v Avile a četba duchovních knih, zejména klasiků františkánské spirituality, ji naučily usebranosti a modlitbě. Ve dvaceti letech vstupuje do karmelitánského kláštera Vtělení, také v Avile, a v řeholním životě přijímá jméno Terezie od Ježíše. O tři roky později onemocní natolik těžce, že se ocitá na čtyři dny v kómatu a je už pokládána za mrtvou (srov. Život 5,9). Také v zápase s vlastními nemocemi spatřuje světice boj se slabostmi a odporem vůči Božímu povolání: „Toužila jsem žít“ - píše – „neboť jsem správně tušila, že nežiji, nýbrž zápasím se stínem smrti – a neměla jsem nikoho, kdo by mi dal život, a já si ho nemohla vzít sama; a ten, kdo mi jej mohl dát, měl důvod mi nepomáhat, neboť tolikrát mě navrátil k sobě a já ho opustila.“ (Život 8,12). Roku 1543 Terezie ztratí své blízké. Umírá otec a všichni její bratři jeden po druhém emigrují do Ameriky. V postní době roku 1554 v jejích 39 letech vrcholí její zápas proti vlastním slabostem. Nečekané setkání se sochou „Krista pokrytého ranami“ hluboce poznamenává její život (srov. Život 9,1). Světice, která v té době prožívá hluboké souznění s Vyznáními svatého Augustina, popisuje rozhodující den své mystické zkušenosti takto: „Zaplavil mne náhle pocit Boží přítomnosti, že jsem nemohla vůbec pochybovat, že je v mém nitru nebo já celá pohroužená v něm.“ (Život 10,1).

(Katecheze Benedikta XVI. na generální audienci v aule Pavla VI. ve Vatikánu 2. 2. 2011; z italštiny přeložil Milan Glaser)

04.11.2014
autor: Benedikt XVI. komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus