dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Světové dny mládeže v Krakově 2016

Logo Světových dnů mládeže v Krakově

Letošní Světové dny mládeže se konaly od 26. do 31. července v polském Krakově. Jejich motto „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5, 7) poukazovalo na Svatý rok milosrdenství, který na rok 2016 vyhlásil papež František.

Papež František je výjimečná osobnost a jeho výjimečnost je především v tom, že se snaží chovat velmi otevřeně a je známý svou osobní skromností. I na uvítání mladých lidí na Světových dnech mládeže (SDM) na krakovských pláních Błonia přijel ekologickou městskou tramvají. Uvítacího setkání se Svatým otcem se 27. července zúčastnilo přes milión lidí.„Konečně se setkáváme,“ oslovil papež František mladé lidi na krakovských pláních a hned v úvodu s vděčností připomněl zakladatele dnů mládeže svatého Jana Pavla II. Hlavním mottem letošních SDM byl biblický výrok „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“. Světové dny mládeže trvaly šest dní a zúčastnili se jich mladí lidé z více než 180 států světa. Z České republiky přijelo přes 5.000 účastníků.

V pátek 29. července navštívil papež František nacistický vyhlazovací tábor v Osvětimi a jeho návštěva zde probíhala v téměř absolutním mlčení. Po prohlídce místa se František setkal s dvanácti přeživšími bývalými vězni. S každým z nich se zastavil, potřásl si s nimi rukou a políbil je na obě tváře. „Je velice výjimečná věc, že papež, který je velmi citlivý k lidské bídě a ponižování, byl schopen navštívit toto místo, kde byli lidé přivedeni až na nejnižší stupeň degradace,“ řekla 75letá Lidia Maksymowiczova, která byla v Osvětimi více než dva roky jako malé dítě.

Večer téhož dne přijel papež František na hlavní dějiště SDM, na krakovské pláně Błonia, aby se spolu s mladými účastnil Křížové cesty. Samotná pobožnost byla pojata jako Cesta milosrdenství. K tradičním zastavením bylo přičleněno čtrnáct skutků tělesného a duchovního milosrdenství. Kříž si přitom předávali členové různých církevních hnutí, sdružení a komunit věnujících se rozmanitým aspektům charitativní činnosti. Papež František ve své promluvě na závěr pobožnosti odpovídal na palčivou otázku Kde je Bůh?
„Kde je Bůh, je-li ve světě zlo, existují-li hladoví, žíznící, bezdomovci, uprchlíci a utečenci? Kde je Bůh, když nevinní lidé umírají násilím, terorismem a válkami? Kde je Bůh, když neúprosné choroby lámou životní a citové vazby? Nebo když jsou děti zneužívány a ponižovány a trpí vážnými patologiemi? Kde je Bůh ve vztahu k těm, kdo strádají na duši a trápí je pochybnosti? Existují otázky, na které lidské odpovědi neexistují. Můžeme jenom hledět na Ježíše a ptát se Jej. A Ježíšova odpověď zní: 'Bůh je v nich'. Ježíš je v nich, trpí v nich a je s každým hluboce sjednocen. Je s nimi sjednocen natolik, že tvoří takřka 'jedno tělo'.“

V sobotu 30. července ve večerních hodinách se na prostranství Campus Misericordiae na předměstí Krakova, v obci Wieliczka, sešlo 1,6 milionu lidí na modlitební vigilii s papežem Františkem. Součástí bylo rovněž vystoupení tří jednotlivců, kteří sdíleli své duchovní zkušenosti a Svatému otci zanechali podněty či otázky, na které on pak reagoval ve své promluvě. Nejvíce emotivní bylo svědectví 26leté Rand ze syrského Aleppa, sloužící v tamější salesiánské oratoři. Vylíčila situaci ve svém městě, které je již pět let vystaveno násilnostem a prosila o modlitbu za svoji vlast. „Je krásné být s vámi na této modlitební vigilii,“ ujal se za bouřlivých ovací slova papež František. Ve zhruba půlhodinové promluvě protkané spoustou gest a improvizací a samozřejmě také radostnými reakcemi mladých lidí z celého světa, kteří mu díky simultánnímu překladu do všech účastnických jazyků mohli naslouchat ze svých mobilů, tabletů apod., mimo jiné řekl:
„V životě existuje jiné a ještě nebezpečnější ochromení, které se těžko identifikuje a obtížně jej rozpoznáváme. S oblibou jej nazývám paralýza a vzniká, když se směšuje štěstí a pohovka! Ano, je to víra, že ke štěstí potřebujeme dobrou pohovku, která nám umožní spočinout v pohodlí, klidu a zajištěnosti. Takovou tu moderní pohovku, které dnes existují, poskytují uspávající masáž, zajišťují klid a umožňují přenést se do světa videoher a trávit hodiny před počítačem. Pohovka proti každému typu bolesti a bázně. Pohovka, která nás uzavírá doma bez námahy a starostí. Štěstí pohovky je pravděpodobně onou tichou paralýzou, která nás může zničit nejvíc, protože pozvolna, aniž si to uvědomíme, usínáme, jsme rozespalí a omámení, zatímco druzí, kteří jsou možná živější, ale nikoli lepší, rozhodují o naší budoucnosti. Pro mnohé je určitě snadnější a výhodnější mít ospalou a omámenou mládež, která zaměňuje štěstí s pohovkou; mnohým se to zdá vhodnější než mít čipernou mládež, která touží odpovědět Božímu snu a všem touhám srdce.
Nepřišli jsme na svět vegetovat, mít se pohodlně a dělat ze života pohovku, která nás uspává. Naopak. Přišli jsme kvůli něčemu jinému, abychom zanechali stopu. Je velice smutné projít životem a nezanechat žádnou stopu. Když ale volíme pohodlí, tím, že zaměňujeme štěstí za spotřebu, pak cena, kterou zaplatíme, je velmi, ale velmi vysoká. Ztrácíme svobodu. Nejsme svobodní.“

Po skončení vigilie zůstali mladí lidé na prostranství Campusu Misericordiae a přenocovali přímo na místě.

SDM byly ukončeny 31. července společnou mší se Svatým otcem za účasti představitelů polského státu, které se na prostranství Campus Misericordiae zúčastnilo 2,5 milionu lidí. Počet biskupů, kteří koncelebrovali s papežem Františkem, představoval přibližně jednu pětinu světového episkopátu. Tisíc kněží podávalo svaté přijímání. V závěru liturgie papež František ohlásil, že příští Světové dny mládeže se budou konat v roce 2019 v Panamě. Papež František poděkoval místnímu arcibiskupovi kardinálu Dziwiszovi a kardinálu Rylkovi, předsedovi Papežské rady pro laiky, na nichž spočívala organizace celé akce, a také všem účastníkům:
„Nezměrné díky patří vám, drazí mladí! Naplnili jste Krakov nakažlivým nadšením své víry. Svatý Jan Pavel II. se v nebi radoval a bude vám pomáhat, abyste radost evangelia šířili všude.
Budou se vám smát, protože věříte v tichou a pokornou sílu milosrdenství. Nemějte obavy a přemýšlejte o slovech těchto dnů - Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Budou vás označovat za snílky, protože věříte v nové lidství, které nepřijímá nenávist mezi národy, nepovažuje státní hranice za bariéry a nesobecky a bez zášti střeží vlastní hranice. Neklesejte na mysli. S úsměvem a s otevřenou náručí hlásejte naději a buďte požehnáním jediné lidské rodině, kterou tady na setkání tak dobře reprezentujete. Buďte odvážní a nebojte se!“


Po skončení setkání mládeže v Krakově jedna poznámka k věci, která by neměla zapadnout - k žádnému útoku ani jinému vážnějšímu incidentu zde nedošlo. Je to více než příznivá zpráva, zejména kvůli náladám po sérii různých zločinů teroristického typu v západní Evropě během posledního týdne před začátkem konání SDM.

Ještě na palubě letadla mířícího do Krakova se Svatý otec věnoval tématu nedávných teroristických útoků. "Neměli bychom se bát říct pravdu: Svět je ve válce, protože ztratil mír. Je to válka o zájmy, válka o peníze, válka o přírodní zdroje. Nemluvím o válce náboženství," řekl zde novinářům.
„Bolest a válka už nejsou něčím anonymním. Pro nás už to není jen pouhá zpráva z tisku. Mají jméno, tvář, dějiny a blízkost,“ řekl a zdůraznil: „Nic neospravedlňuje prolití krve bratra. Není nic cennějšího než bratr, kterého máme před sebou. Odpověď křesťana není přemáhání nenávisti ještě větší nenávistí, násilí ještě větším násilím, teroru ještě větším terorem. Naše odpověď tomuto světu ve válce se nazývá bratrství! Nazývá se společenství! Nazývá se rodina!“

09.08.2016
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus