dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

V Lidéřovicích o Otci Křišťanovi

P. Alexander Heidler

Poslední větrání roku 2016 v neděli 20. listopadu od 14.30 hod. bude věnováno P. Alexanderu Heidlerovi, od jehož narození uplyne 1. prosince sto let. Právě on byl pod pseudonymem Otec Křišťan dlouhá léta znám českým a moravským posluchačům Rádia Svobodná Evropa.

P. Heidler s biskupem Škarvadou a věřícímiAlexander Heidler se narodil uprostřed I. světové války v Praze v rodině právníka, politika a podnikatele Gustava Heidlera. Byl v pořadí druhým dítětem z celkem 6 dětí v rodině. Rodina patřila spíše k „matrikovým“ katolíkům. Alexander si cestu k opravdové katolické víře našel sám.

Po maturitě na pražském Akademickém gymnáziu Alexander Heidler v r. 1935 zahájil bohoslovecké studium na Lateránské univerzitě v Římě. Na přání tehdejšího arcibiskupa kardinála Kašpara se vrátil do Prahy a studium dokončil na teologické fakultě Karlovy univerzity. Na kněze byl vysvěcen v roce 1941. Přednášel na pražském kněžském učilišti. Po válce si doplnil vzdělání ve Švýcarsku. V roce 1947 promoval na doktora teologie.

Komunistický režim již v prosinci 1948 Alexandera Heidlera zatkl. Pro nedostatek důkazů byl z vazby po 3 dnech propuštěn, bylo však zřejmé, že nový režim hledá, jak jej zcela umlčet. V říjnu 1949 byl P. Heidler zbaven funkce na teologické fakultě. Před zatčením uprchl 22. 10. 1949 přes Šumavu do Bavorska. Ve Spolkové republice Německo zůstal natrvalo. Od února 1950 se věnoval duchovní péči o uprchlíky z Československa. O rok později, v květnu 1951, byl od začátku u vysílání Svobodné Evropy, pro kterou zajišťoval náboženské pořady.

Kromě toho byl P. Heidler aktivní při vydávání katolických knih a časopisů, vedl československou katolickou farnost v Mnichově, rozvinul síť středisek Velehrad aj.

Aktivní působení ve Svobodné Evropě ukončil v roce 1975. Zemřel v Mnichově nečekaně 3. srpna 1980, tam je také pohřben.

Na větrání 20. listopadu zazní mnohé informace o něm, o jeho působení i o jeho díle, ze kterého budou čteny úryvky. Jako vždy dojde i na hudbu. Tentokrát bude hrát na housle houslistka České filharmonie Magdaléna Mašlaňová.

Všichni zájemci o tento díl české historie jsou srdečně zváni.

09.11.2016
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus