dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Mezinárodní den mateřského jazyka

Učebnice českého jazyka - ilustrační foto

V roce 1999 vyhlásilo UNESCO Mezinárodní den mateřského jazyka a určilo dnem jeho připomínání 21. únor. Naším mateřským jazykem je čeština, kromě ní ovšem existuje více jak 6000 jazyků, které jsou mateřskými na straně jedné pro národy početně mnohonásobně větší než jsme my, a na druhé straně také mateřskými jazyky maličkých národů či skupin lidí. Je reálnou hrozbou, že vývoj bude směřovat k zániku mateřských jazyků, kterými mluví pár stovek či tisíc lidí. Proto snaha UNESCO upozorňovat na důležitost mateřského jazyka.

Češtině naštěstí zatím nehrozí, že zanikne. Tedy pokud se o to nepostarají naše budoucí generace. Počítačový věk obecně přinesl veliké rozšíření angličtiny s následným přejímáním anglických slov do češtiny. Ještě horší je úpadek češtiny od doby masového rozšíření esemesek, mailů, Facebooku či sociálních sítí vůbec. Česká slova ztrácejí háčky, čárky, pisatelům je lhostejné, zda použít i či y… A když pak opravdu musí napsat něco oficiálního, tak si ani chyb nevšimnou, protože správný tvar „nemají v očích“.

Naopak ovšem internet poskytuje také veliké možnosti, jak si při psaní českého textu poradit nebo pomoci. Možná znáte právě „svůj“ portál, kam se obracíte pro radu nebo podporu. Známá je například Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR na adrese prirucka.ujc.cas.cz, kde lze spolehlivě vyhledat pomoc v nesnázích.

20.02.2017
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus