dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Nové vedení lidovců v okrese Jindřichův Hradec

Předsednictvo okresní konference v J. Hradci

V sobotu 18. března 2017 se v Jindřichově Hradci sešli zástupci lidovců z našeho okresu na okresní konferenci. Podle stanov KDU-ČSL byla konference nejen bilanční, ale i volební. Konference se zúčastnil také místopředseda KDU-ČSL Ing. Jan Bartošek, který je ovšem zde „na domácí půdě“.

V tajných volbách byl staronovým předsedou okresního výboru zvolen Bc. Vít Svoboda z Dačic. Do 2 funkcí místopředsedů OV byli zvoleni Mgr. Terezie Jenisová z Třeboně, tamní starostka, a Bc. Jan Jirků, MBA, z Jindřichova Hradce.

Dalšími členy okresního výboru byli zvoleni Karel Fürst z Majdaleny, dlouholetý starosta této obce, Bc. Magdalena Horváthová z Třeboně, Jaroslava Jeřábková ze Strmilova, Ing. Jan Koutný z Třebětic, starosta Třebětic od roku 1990, Ing. Kateřina Marková z Dačic (od ledna 2017 nová předsedkyně městské organizace KDU-ČSL v Dačicích), MVDr. Josef Novák ze Studené, Ing. Alena Nehybová z Č. Rudolce a Ing. Vladimír Šamal, starosta z Kunžaku.

V dalších volbách byli zvoleni předsedkyně a členové okresní revizní komise, delegáti a náhradníci na jihočeskou krajskou konferenci KDU-ČSL.

Z okresu Jindřichův Hradec byli delegáty celostátního sjezdu KDU-ČSL zvoleni Bc. Vít Svoboda a Ing. Vladimír Šamal.

V dalších usneseních, která okresní konference schválila, byl navržen Ing. Jan Bartošek do funkce předsedy krajského výboru, do funkce 1. místopředsedy KDU-ČSL a jako lídr jihočeské kandidátky KDU-ČSL pro volby do Poslanecké sněmovny, které se budou konat letos na podzim. Za kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny byli rovněž navrženi Mgr. Terezie Jenisová a Bc. Jan Jirků, MBA.

24.03.2017
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus