dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

články:

Otců nemáte mnoho

P. Metoděj F. MinaříkP. Metoděj F. Minařík, OCarm. byl posledním žijícím karmelitánem předválečné doby a jemu společenství Karmelu v naší zemi vděčí za to, že mohlo přežít dobu totality a dokonce se rozrůst.  celý článek >>>

03.09.2013
téma: zajímavosti komentáře: zobrazit (0)

Nesem vám noviny...

Narození Ježíše KristaVánoční svátky mají pro věřící křesťany stále stejný a přitom pokaždé i trochu nově objevený význam: v jedinečné tradiční atmosféře projevují víru, že Ježíš je Spasitel, tedy vysvoboditel lidí a celého světa z patálie hříchu a všeho, co s hříchem souvisí: zloby, ubohosti, strachů, neštěstí, smrti. Dobře prožité svátky v nás víru v Krista – Zachránce prohlubují a povzbuzují nás, abychom pak po celý rok zůstávali s Ježíšem v kontaktu – skrze modlitbu, Bibli, církev.  celý článek >>>

24.12.2012
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Malé vánoční kázání

Batole - ilustrační fotoV našich betlémech máme před očima dítě v jeslích. Je obklopeno klaněním pastýřů, ale také Marie a Josefa. Jeho zázračné početí i andělé z nebe totiž dali najevo, že toto dítě je Boží Syn.  celý článek >>>

26.12.2009
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Ambity v klášteře - foto (c) Dominik www.bouma.czČást pátá - Místo milosti

Na počátku – před 300 lety – díky tajemným světelným jevům toto návrší přitáhlo zájem lidí jako místo pozoruhodné. Zbožný Gerhard Jindřich Butz a karmelitán Karel Felix Slavata v tom rozpoznali znamení, že toto místo je místem milosti. „Milost“ znamená v náboženské řeči západního křesťanství: projev Boží lásky, Boží dar nebo prokázanou pomoc „shůry“. K něčemu takovému ovšem Bůh nikdy není povinen – zvlášť proto, že jsme lidé hříšní. Milost (latinsky gratia) je pojem těsně spojený se slovem gratis – je nám dávána bez zásluhy, zdarma.  celý článek >>>

13.07.2009
téma: region komentáře: zobrazit (0)

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Mše sv. v Kostelním Vydří - foto (c) Dominik www.bouma.czČást čtvrtá - Poutní místo

Založení kaple v roce 1709 náleží do období baroka, kdy se jako projev zbožné horlivosti nově rozvíjel zájem o pouť, o zbožné putování. Zatímco v dřívějších staletích se jednalo o pouti do velké dálky (do Říma, Compostelly nebo do Jeruzaléma), v době barokní vznikla řada poutních míst přímo v našich zemích a ohniskem těchto nových poutních svatyní se stal často právě obraz, kterému se dostalo přídomku "milostný", tedy zprostředkující Boží "milosti," projevy Boží přízně. Naprostá většina těchto nových poutních míst byla místa mariánská.  celý článek >>>

07.07.2009
téma: region komentáře: zobrazit (0)

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Obraz Panny Marie v Kostelním VydříČást třetí - místo Mariino

Farní kronika říká, že rytíř Butz, zaujat pozoruhodnými jevy na zdejším návrší, uvažoval o tom, „jestli nechce Bůh být na tomto místě ctěn nějakým obrazem.“ A Karel Felix Slavata mu poradil: „aby nechal namalovat obraz Panny Marie z hory Karmel, který by umístil na té hoře.“ Z toho je zjevné, že obrazu Panny Marie je na tomto místě od počátku přisuzován velký význam.  celý článek >>>

24.06.2009
téma: region komentáře: zobrazit (0)

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Kamenný dvojerbČást druhá - symbol rodinné sounáležitosti

Často se nepřesně udává, že vyderský obraz Panny Marie Karmelské je darem karmelitána, který posvětil první kapli, Karla Felixe Slavaty. Sám obraz však proti tomu dosvědčuje, že jej věnovali zakladatel kaple Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergu a jeho manželka Marie Helena Hillebrandová z Reineggu. Tito manželé se i jinde projevili jako štědří dobrodinci: do kostela v Kostelním Vydří ve vsi darovali dva zvony, ve Slavonicích nechali k farnímu kostelu přistavět kapli sv. Antonína a kapli Panny Marie Bolestné. A na návrší nad Vydřím tedy zbudovali kapli Panny Marie Karmelské…  celý článek >>>

19.06.2009
téma: region komentáře: zobrazit (0)

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Detail fresky v kostele P. Marie Karmelské v Kostelním Vydří - autor snímku: P. Antonín ForbelskýČást první - místo pozoruhodné

Místo na hoře poblíž Kostelního Vydří, na němž nyní stojí nová fara a farní kostel s titulem Panny Marie z hory Karmel, bylo dříve křoviskem nebo malým lesíkem, v němž se spatřoval dřevěný sloup. Pro stáří se vůbec nedalo rozpoznat, ke cti kterého světce byl vztyčen. Kolem něj se po několik let za noci, a především ve dny sobotní, ukazovala zářící světla. Lidé nad tím žasli, místo prohledávali a nic nenašli. Přistoupil i sám toho času majitel tohoto panství urozený pán Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergu, aby osvícené místo s mnoha jinými prozkoumal, o co že tu jde; nevypátral právě tak nic.

Když věc zvažoval důkladněji, jestli nechce Bůh být na tomto místě ctěn nějakým obrazem, obrátil se o radu na ctihodného otce Felixe Karla Slavatu, generála řádu karmelitánů, který byl v tom čase na telčském panství. A když jej zpravil o světlech, ukazujících se na hoře, poradil mu důstojný otec, aby nechal namalovat obraz Panny Marie z hory Karmel, který by umístil na té hoře. Pro tento obraz, pořízený roku 1709, urozený pán Gerhard Butz z Rolsbergu postavil na své náklady malou kamennou kapli, zpředu opatřenou dveřmi, a do této kaple ctihodný otec Slavata sám umístil tento milostný obraz Panny Marie z hory Karmel - který je nyní zbožně uctíván velkým přílivem poutníků - a mocí privilegia svého řádu těm, kdo navštíví toto místo, udělil odpustky, od kteréžto doby na tomto místě noční světla přestala být spatřována.

(Zápis v kronice farnosti Kostelní Vydří, pocházející z konce 18. století)  celý článek >>>

12.06.2009
téma: region komentáře: zobrazit (0)

Půst a pokání?

PoušťPři slově pokání se nám možná vybaví úsloví „sypat si popel na hlavu“. Popelec v katolické liturgii na začátku předvelikonoční postní doby to gesto opravdu uchovává dodnes. Ale jinak se asi pokání dnes moc „nenosí“. Jistě i proto, že pokud někdo sám sebe obviňuje nezdravě nebo se před druhými nemístně „hrbí“, působí to nepřirozeně a odpudivě. Přesto je pokání nebo moderněji řečeno „kající smýšlení“ pro život nás lidí velice důležité. Ne nadarmo je v Otčenáši za prosbou o vezdejší (každodenní) chléb hned také prosba o to, aby nám Bůh odpustil naše viny, spojená se slibem, že my totéž chceme udělat vůči druhým lidem. Proč je kajícnost důležitá?  celý článek >>>

06.03.2006
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Kdo že se to narodil v Betlémě?

Narození JežíšeAsi se Vám taky někdy stalo, že se mezi obvyklými gratulacemi k vánocům objevilo nějaké přání překvapivé. Mně se to přihodilo před několika dny. Napsal člověk, se kterým jsme se navzájem zas tolik neznali a navíc neviděli jsme se teď už deset let. A najednou: krásné přání k vánocům bylo tu! A než jsem se stačil rozkývat k odpovědi, přišel ještě dopis. Držel jsem jej - ještě zalepený v ruce a ozývaly se ve mně obavné předtuchy. A opravdu: šlo o jakési volání o pomoc, střízlivěji řečeno: prosba o radu. Ten člověk přišel do styku s lidmi, kteří se zabývají ovlivňováním druhých duchovními energiemi. Podle všeho byl jimi pořádně manipulován a vysáván. Aby dalšímu šíření těchto praktik bránil, obrátil se dokonce na veřejného ochránce práv, který se ovšem problému neujal. A tak si vzpomněl na mne, vypsal mi to vše a prosil o radu. Moc mě přitom zaujalo toto: bylo patrné, jak díky utrpěnému příkoří zcitlivěl vůči všem formám nespravedlnosti v naší zemi i ve světě. Jak hledal způsoby, jimiž lze do tohoto světa vnášet dobro, poctivost, houževnatý optimismus.  celý článek >>>

23.12.2005
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

« novější | starší »

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus