dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

autoři:

Foto autora
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Narozen v roce 1976, historik. V roce 1999 založil v Dačicích občanské sdružení Krasohled. Zabývá se dějinami města a širšího regionu. V roce 2001 inicioval Dačické barokní dny a vznik Filmového klubu v Dačicích. V roce 2003 připravil projekt pamětní desky obětem holocaustu v Dačicích. V letech 2003–2006 působil jako náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze, v letech 2006–2014 jako děkan FF UK v Praze. Byl členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Od roku 2011 je členem Rady Českého rozhlasu, byl i jejím předsedou. V dačickém zastupitelstvu byl v letech 2004–2008, znovu od roku 2014. V roce 2016 kandidoval do Senátu Parlamentu ČR. Od roku 2005 provozuje vlastní internetové stránky.

seznam článků autora

Foto autora
Ing. Jan Jelínek

Narozen v roce 1943. Po maturitě pracoval přes dvacet let jako ekonom v podnicích komunálních služeb. Při zaměstnání vystudoval Vysokou školu ekonomickou. V letech 1984 až 1990 pracoval v dnešním TRW-DAS.
V prvních svobodných volbách v roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva města Dačic a v letech 1990 až 2002 byl starostou města. Členem rady města byl i v letech 2006 až 2009.
Člen KDU-ČSL od roku 1990. V letech 1990 až 2009 byl předsedou KDU-ČSL v Dačicích. Zastával různé funkce v KDU-ČSL (předseda okresního výboru, člen krajského výboru).
V současné době v důchodu. Je ženatý, má čtyři dospělé děti.

seznam článků autora

Foto autora
Ing. Pavel Kamír

Narozen v roce 1966, v letech 1985 až 1991 pracoval v dnešním Centropenu postupně jako vstupní kontrolor, dělník, ekonom odbytu, operátor a programátor. Od roku 1991 soukromě podniká. Od roku 2017 pracuje ve společnosti Slavona s.r.o.
V roce 2007 dokončil dálkově bakalářské studium a v roce 2012 navazující magisterské studium v oboru aplikované informatiky na fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
V letech 1990 až 2018 byl členem KDU-ČSL. V letech 2006 až 2011 člen zastupitelstva a rady města Dačic za KDU-ČSL. Ženatý, 2 děti.

seznam článků autora

Foto autora
Mons. Mgr. Josef Brychta

Narozen 1949 v Jabloňově u Velkého Meziříčí. Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě studoval na Teologické fakultě v Olomouci. Na kněze vysvěcen v roce 1973 v Brně. Působil v Rosicích u Brna, Tuřanech, Jihlavě, Čučicích, Slavonicích, u sv. Jakuba v Brně. Nyní je farářem v Jemnici. V současné době je děkanem moravskobudějovického děkanství. Od září 2010 nositel čestného titulu „Kaplan Jeho svatosti“, přiznaného papežem Benediktem XVI.

seznam článků autora

Foto autora
P. Gorazd P. Cetkovský, O.Carm.

Narodil se v roce 1964 v Prostějově, na kněze byl vysvěcen v roce 1991 v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří. Působil jako kněz ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Praze-Liboci a v Kostelním Vydří. Od roku 2006 do roku 2012 byl převorem karmelitánského konventu v Praze-Liboci. Od roku 2012 je generálním delegátem Řádu karmelitánů v ČR.

seznam článků autora

Foto autora
MUDr. Richard Stoupenec

Narozen v roce 1962, ženatý, otec 2 synů. Absolvoval lékařskou fakultu univerzity v Brně. Pracoval v nemocnicích v Poličce a v Novém Městě na Moravě. V roce 1965 nastoupil do dačické nemocnice, v letech 1996 až 2008 byl primářem interny. Od roku 2009 je primářem interny Nemocnice Jindřichův Hradec. V letech 1998 až 2007 byl členem zastupitelstva města Dačic za KDU-ČSL a v letech 2004 až 2007 byl členem rady města.

seznam článků autora

Foto autora
Mgr. Václav Jehlička

Narozen v roce 1948. Původním povoláním učitel. V letech 1990 až 1998 a 2001 až 2002 byl starostou Telče. V letech 1996 až 2010 byl senátorem za volební obvod Jihlava (okres Jihlava a část Dačicka včetně Dačic a Slavonic). V letech 2007 až 2009 byl ministrem kultury ČR. Je ženatý, má čtyři dcery a syna. Člen TOP09, předtím člen KDU-ČSL, původně člen ODA.

seznam článků autora

Foto autora
MUDr. Vladimír Pavelka

Narozen 1948, ženatý, 1 dítě. V letech 2000 až 2008 náměstkem hejtmana Jihočeského kraje. Předtím pracoval jako ředitel pobočky VZP ve Strakonicích. Do roku 2009 byl předsedou jihočeského krajského výboru KDU-ČSL. Od roku 2009 členem TOP 09.

seznam článků autora

Foto autora
Petr Birner

Narozen roku 1965. V letech 1992 až 1998 pracoval na Městském úřadě v Dačicích. V letech 1998 až 2004 byl členem zastupitelstva města, v období 1998 až 2002 byl místostarostou. Zemřel v říjnu 2010.

seznam článků autora

Luboš Dvořák

L. Dvořák byl v době napsání článku redaktorem MF Dnes.

seznam článků autora

Foto autora
Mgr. Marie Fojtová, M.A.

Narozena v roce 1976. Absolventka Masarykovy univerzity v Brně (Pedagogická fakulta) a Technické univerzity v Drážďanech (Fakulta jazykových a literárních věd). Po ukončení studií v roce 2000 pracovala jako učitelka na střední škole v Jihlavě, poté jako referentka a vedoucí odboru kultury na Městském úřadu v Telči. Od roku 2003 do srpna 2005 byla asistentkou senátora Jehličky. Od září 2005 trvale žije v zahraničí.

seznam článků autora

Foto autora
Doc. JUDr. Petr Pithart

Narozen 1941, ženatý, 2 děti. V letech 1996 až 2012 byl senátorem za volební obvod Chrudim. Zastával opakovaně funkci předsedy i místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky. Člen KDU-ČSL od roku 1999. Politik, právník, také historik a politolog. Od roku 1994 přednáší na Právnické fakultě University Karlovy. Signatář Charty 77. Autor několika zajímavých knih z nedávné historie, překladatel.

seznam článků autora

Foto autora
Jan Vermouzek

Narozen 1979 v Brně, kde žije dosud. Nejprve zaměstnán v počítačové firmě Conquest, poté nezávislý IT technik a fotograf. Člen občanského sdružení Česká Kanada. Podílel se na vzniku publikace Zapomenutý všední den.

seznam článků autora

Foto autora
MVDr. Josef Novák

Zaměstnán jako vedoucí oddělení veterinární hygieny na okrese J. Hradec s pracovištěm ve Studené a J. Hradci. V letech 2000 až 2004 členem zastupitelstva Jihočeského kraje a radním pro životní prostředí, zemědělství a lesnictví. Člen KDU-ČSL od roku 1982. Je předsedou organizace KDU-ČSL ve Studené. Bydlí ve Studené, kde je členem zastupitelstva obce. Narozen 1952, ženatý, otec čtyř dospělých dětí.

seznam článků autora

Foto autora
PaedDr. Vítězslav Jindra

Narozen v roce 1965. Ženatý, otec 3 dětí. Učitel, zakladatel a předseda atletického oddílu v Dačicích, kronikář Dačic (v letech 2002 - 2008). Autor knih pověstí Srdnatý věžník a Divous Horác.

seznam článků autora

Foto autora
P. Vojtěch Suchý SJ

Kněz, člen jezuitského řádu. Narozen 1948. V osmdesátých letech 20. století dačický farář, za jehož působení byly opraveny oba dačické kostely. V letech 1998 až 2004 provinciál (=představený) jezuitského řádu v ČR. Pak působil jako novicmistr českých a slovenských jezuitů v Ružomberku. Od roku 2011 je spirituálem školy Nativity v Děčíně a působí v pastoraci v Děčíně a okolí.

seznam článků autora

Foto autora
Ing. Eduard Janča

Narozen v roce 1980 ve Znojmě, svobodný. Absolvoval Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor Technologická zařízení staveb. V současné době student v doktorském studijním programu na TF ČZU na Katedře mechaniky a strojnictví v oboru Energetika. Od roku 2004 je členem KDU-ČSL v Dačicích.

seznam článků autora

Foto autora
Ladislav Kovář

Ladislav Kovář, narozen 1939, externí manažer Pozemních staveb Jihlava. V rodině se podnikání ve stavebnictví dědí již několik generací. Je ženatý, 2 dospělé děti. Nestraník, v letech 1990 až 2002 byl členem rady města Dačice za KDU-ČSL.

seznam článků autora

Foto autora
Ing. Petr Piáček

Narozen v roce 1978 v Dačicích, ženatý. Absolvent ČVUT Fakulty dopravní v oboru Dopravní infrastruktura v území. Během studia roční stáž na TU Ilmenau v Německu. Člen KDU-ČSL.

seznam článků autora

Foto autora
Oldřich Zadražil

Narozen 1944. Ženatý, dva dospělí synové. V letech 1958 až 1992 pracoval jako dělník, později technolog v Motorpalu Telč. V roce 1990 byl jako nezávislý z kandidátky KDU-ČSL zvolen členem rady města Telče (do roku 1992). Od roku 1992 až do svého odchodu do důchodu v srpnu 2005 byl tajemníkem Městského úřadu v Telči. Od roku 1990 je vedoucím redakce měsíčníku Telčské listy.

seznam článků autora

Foto autora
Mgr. Tomáš Stehlík

Narozen v roce 1981 v Dačicích. Po maturitě studoval rok na Vysoké škole Jana Amose Komenského v Praze obor andragogika, v letech 2004 - 2010 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor pedagogika. Působí v oblasti sociální práce.

seznam článků autora

Foto autora
Richard Šeda

Narozen v roce 1976 v Dačicích, ženatý, otec dvou dětí. Absolvent Konzervatoře v Českých Budějovicích. Pracuje jako učitel v Základní umělecké škole v Dačicích. Podílí se na mnoha kulturních projektech. V souboru Ritornello se věnuje hře na cink a zobcové flétny. Je členem KDU-ČSL.

seznam článků autora

Foto autora
Bc. Roman Indra

Narozen v roce 1967, otec 2 dětí. V letech 1984 - 1992 pracoval jako mechanik v Železničních opravnách a strojírnách v Šumperku. V letech 1993 - 1997 byl zaměstnán jako expedient v podniku OBAL Rozkoš Střížovice; v letech 1997 - 2004 pracoval v MěKS a v letech 2004 - 2005 na Státním zámku Dačice. Poté do roku 2010 žil a pracoval v Praze jako redaktor v turistickém periodiku TIM. Ve druhé polovině roku 2010 se přestěhoval na Vyškovsko, kde pracoval v místním Deníku. Od loňského roku pracuje v jediném podniku na našem území, na nějž upoutávají dvě imitace Sochy Svobody - v EDP. Není členem žádné politické strany.

seznam článků autora

Foto autora
P. František Z. Horák, O. Carm.

Narodil se v roce 1976. Po maturitě studoval na Fakultě aplikovaných věd v Plzni. Po studiu vstoupil do diecézního semináře. Po dvou letech odešel do karmelitánského řádu a dostudoval teologickou fakultu v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen v roce 2006 v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří. Nyní působí jako farář farnosti sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci.

seznam článků autora

Ing. František Neužil

Narozen v roce 1952 v Dačicích, kde také žije. Pracuje ve společnosti Imexpen.

seznam článků autora

Foto autora
Ing. Jan Bartošek

Narodil se v roce 1971. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity. Je ženatý a má 2 děti. Do listopadu 2010 pracoval v terapeutické komunitě „Podcestný mlýn“ pro léčbu závislostí na nealkoholových drogách. Nyní vykonává funkci místostarosty města Dačic.
Členem KDU-ČSL je od roku 2006. Je předsedou dačické organizace KDU-ČSL. V prosinci 2011 se stal místopředsedou KDU-ČSL.

seznam článků autora

Foto autora
Mgr. Ing. Jan Kasal

Narozen 1951, vystudoval ČVUT a KTF UK. Do roku 1990 pracoval ve ŽĎASu Žďár nad Sázavou. Od roku 1990 do roku 2010 nepřetržitě poslancem, nejprve ČNR, od roku 1993 Poslanecké sněmovny a vyjma let 1998 až 2002 zastával také funkci místopředsedy PS PČR. Předsedou KDU-ČSL byl v letech 1998 až 2001. Dlouholetý místopředseda KDU-ČSL, nyní člen Celostátního výboru KDU-ČSL.

seznam článků autora

Foto autora
MgA. Jitka Čudlá

Absolventka Hudební fakulty JAMU v Brně, obor dirigování sboru (u prof. Lubomíra Mátla). Od roku 2004 žije ve Velké Lhotě na Dačicku, kde se věnuje rozvoji regionální kultury. Spolu s manželem organizují celoroční koncertní cykly vážné hudby v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě. Založila a vede regionální pěvecký sbor Festivia Chorus. Pracuje jako učitelka hudby na ZUŠ Dačice. V současné době je na mateřské dovolené se synem Josífkem. Více informací je možné nalézt na www.festivia.cz.

seznam článků autora

Foto autora
Svatý Lukáš

Narodil se v Antiochii. Byl lékařem. Seznámil se se svatým Pavlem, provázel jej na jeho apoštolských cestách, na cestě do Jeruzaléma i do Říma a byl s ním až do jeho smrti. Svatý Lukáš napsal svoje evangelium r. 62 či 63 po Kristu. Nebyl svědkem života Kristova, ale zprávy čerpal ze spolehlivých pramenů. Svatý Lukáš je také autorem Skutků apoštolských. Jeho ostatky jsou uloženy v Padově v Itálii.

seznam článků autora

Foto autora
Bc. Vít Svoboda

Narozen v roce 1980. V roce 2002 absolvoval bakalářský program na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Pracuje jako nástrojař ve firmě Pokorný Dačice.
Je členem KDU-ČSL, v současné době zastává funkci místopředsedy dačické organizace a funkci předsedy okresního výboru KDU-ČSL. V roce 2012 se stal členem dačického městského zastupitelstva a následně byl zvolen radním.
Je ženatý, má dvě malé děti.

seznam článků autora

Foto autora
Ing. Kateřina Marková

Narozena v roce 1970 ve Valašském Meziříčí. Po absolvování gymnázia vystudovala obor informatika na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze.
Po ukončení školy strávila 17 měsíců na výměnném studentském studijně-pracovním pobytu v USA ve státech Jižní Karolína a New York.
Od roku 2001 je členkou místní organizace KDU-ČSL v Dačicích.
Spolu s manželem vychovávají tři děti.
V současné době pracuje na Městském úřadě v Dačicích na sekretariátu starosty.

seznam článků autora

Foto autora
Jaroslav Pokorný

Narozen v roce 1950, ženatý, otec 3 synů. Od roku 1990 začal budovat za pomoci rodiny firmu, která se zaměřuje na výrobu forem na vstřikování plastů a také na lisování různých výrobků z umělých hmot. V současnosti firma poskytuje práci cca 70 zaměstnancům, značnou část produkce úspěšně exportuje.
Je členem KDU-ČSL. V letech 2010 až 2012 byl zastupitelem a v roce 2012 radním města.

seznam článků autora

Foto autora
Marie Šedová

Narozena v roce 1951 v Počátkách. Od dětství žije v Dačicích. Je vdaná, má 2 dospělé děti. Pracovala jako prodavačka - Textil Dačice, později v dnešním TRW Dačice. Je členkou KDU-ČSL a dobrovolnicí ve Farní charitě v Dačicích.

seznam článků autora

Foto autora
Milan Kubek

Milan Kubek narozen 1.10.1950 v Cizkrajově, studoval konzervatoř v Kroměříži - hlavní nástroj pozoun. Od r. 1974 vyučuje na ZUŠ v Dačicích, kterou od r. 1976 vede jako ředitel. Je a byl iniciátorem mnoha aktivit, jako např. kapela Praga 75, festival dechových orchestrů Fest Band Dačice, přeshraniční hudební spolupráce Musik ohne Grenzen – Hudba bez hranic a jiné. Je ženatý, má jednu dospělou dceru.

seznam článků autora

Foto autora
Ing. Karel Macků

Narozen v roce 1967 v Dačicích. Po maturitě a absolvání Vysoké školy zemědělské v Praze krátce působil u Státního statku Nová Bystřice, poté pracoval na Okresním pozemkovém úřadu v Jindřichově Hradci. Od roku 1998 pracuje na Městském úřadu v Dačicích.
Věnuje se četbě, ochotnickému divadlu, modelářství a především své rodině. S manželkou Evou vychovává dvě dcery.

seznam článků autora

Foto autora
Ludmila Rehartová

Narozena v Dačicích, kde dosud stále žije. Je matkou dvou již dospělých dětí. Veškerý volný čas věnuje péči o svého zdravotně postiženého syna. Je místopředsedkyní o.s. Dačický ZVONEČEK, které pomáhá zdravotně hendikepovaným spoluobčanům. Na částečný úvazek pracuje v kavárně Dalberg na Státním zámku Dačice.

seznam článků autora

Foto autora
Karmel Matky Boží Dačice

Komunita bosých karmelitek, založená 12. 6. 1998 z kláštera v Praze. Areál kláštera v Dačicích daroval sestrám řád františkánů. Komunita má vlastní internetové stránky: www.karmelitky.cz.

seznam článků autora

Foto autora
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)

Narozen 1927 v bavorském Marktlu. Katolický biskup a kardinál, v letech 2005 až 2013 byl 265. papežem katolické církve. K 28. 2. 2013 na funkci papeže rezignoval a žije ve Vatikánu v ústraní. Je autorem mnoha spisů, zejména odborných. Široké veřejnosti je známé jeho třísvazkové dílo „Ježíš Nazaretský“.

seznam článků autora

Foto autora
Bc. Martin Polívka

Narodil se v roce 1991. Pochází z Vanova u Telče. Maturoval na telčském Gymnáziu Otokara Březiny. Vystudoval bakalářskou politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na stejné fakultě studuje v současnosti magisterskou politologii a bakalářskou žurnalistiku. V únoru 2014 spoluinicioval založení krajské organizace Mladých lidovců na Vysočině, ve které působil rok jako její místopředseda a od února roku 2015 je jejím předsedou.

seznam článků autora

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus