yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

články:

Zelená Hora - tip na prázdniny

Barokní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad SázavouZelená Hora se stala opět mediální hvězdou. V rámci probíhajících restitucí požádala totiž katolická církev o navrácení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Je výjimečný svou netradiční podobou a proto zapsaný i v seznamu kulturního dědictví UNESCO. A tak se divákům TV i čtenářům tisku či posluchačům rádia tato kauza představila podobně jako spor o vlastnictví Svatovítské katedrály v Praze. Tehdejší „šalomounské řešení“ přiznat jednu polovici státu a druhou církvi se v tomto případě nejspíše nezopakuje a zůstane výjimkou potvrzující pravidlo. Koneckonců je jedno, kdo co vlastní. Vždyť všichni jsme jen správcové nebo uživatelé všeho vytvořeného nebo stvořeného. Spíše je důležitější, jak kdo s danou reálií nakládá, zda je jejím dobrým či spíše macešským vlastníkem.  celý článek >>>

05.07.2013
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Ano, chci.

Mons. Josef Brychta v JemniciV sobotu 30. června 1973 jsem v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla těmito slovy vyjádřil připravenost k přijetí svátosti služebného kněžství.  celý článek >>>

31.05.2013
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Průvody a procesí

Prvomájový průvodEdikt milánský je dosti známý dokument z roku 313. Jde o ujednání mezi římskými císaři Konstantinem I., císařem Západu, a Luciniem, císařem Východu, které zajišťovalo, že jak křesťané, tak i ostatní obyvatelé Římské říše si mohou zvolit jakékoli náboženské vyznání. Tímto výnosem došlo k ukončení života prvotní církve v ilegalitě a vyjití křesťanů z katakomb. Konec útlaku a pronásledování věřících pak vedl i k veřejnému vyznávání víry. Jednou formou takového svědectví se staly průvody s Nejsvětější svátostí Oltářní.  celý článek >>>

13.05.2013
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Christos voskres!

Pleso - místo, kde se plesá - foto Josef Brychta„Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu
neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele.“ Iz 12,6


Velikonoční poselství je pro každého člověka dobrou zprávou. Smrti již nepatří poslední slovo a moc zla nebude navždy triumfovat. Hřích neposlušnosti proti víře v Jednoho Boha je jednou provždy přemožen dílem odevzdanosti Syna do Otcovy vůle. Syn Boží a syn člověka se nenechal odloučit od programu Lásky vynesením nespravedlivého rozsudku ani následnou skutečností kříže. Pro Římany a Řeky bylo jeho jednání čirým bláznovstvím proti zdravému rozumu a pro Židy nepřijatelnou potupou Božího majestátu. Jejich představa o Mesiáši nepočítala s lidskou zranitelností.  celý článek >>>

26.03.2013
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Římský Velekněz

Benedikt XVI."Drazí bratři,
Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba pro svou duchovní povahu musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20h bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.
 celý článek >>>

24.02.2013
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Amnestie 2013

Amnestie - ilustrační obrázekJiž od útlého věku, od dětských střevíčků, se učíme za pomoci rodičů rozlišovat mezi dobrem a zlem. Jsme vybízeni dávat přednost tomu, co je nám doporučováno nebo přikazováno. Přijímání dobrých rad od druhých a naše podřizování autoritě se však může v určitém věku jevit jako projev slabosti nebo nedospělosti. „Nebuď béčko“ a nebo „Nevaž se a odvaž se“, jsou hecy kamarádů, kterým v dané chvíli o nic nejde. „Jsme přece svobodní a máme právo jít životem vlastní cestou“ brání svou autonomii dospělí. „Jen stádo jde slepě za tím, kdo je vede.“ A na co myslí lidé opuštění ve stáří a nebo nevyléčitelně nemocní? To se dá vyjádřit jedním slovem: „Eutanázie“ nebo slovy víry: „Kdyby si mě už Pán Bůh vzal.“  celý článek >>>

30.01.2013
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (2)

Via ferrata

Via ferrata - ilustrační fotoTouha člověka zdolávat výšiny hor i hlubiny propastí s minimálním rizikem vedla v nedávné minulosti ke vzniku tzv. zabezpečených cest - via ferrata. Jedná se většinou o pevně zakotvená ocelová lana, která nabízejí jistotu výstupu i sestupu. Zvláště v Itálii jsou voleny tak, aby některé vhodné trasy byly dostupné i pro rodiny s dětmi: Via ferrata Bambini (u nás je první vlaštovkou takto zabezpečený výstup kdesi na severu Čech).  celý článek >>>

23.12.2012
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Rok víry

Obloha25. října 2012 vyhlásil papež Benedikt XVI. zahájení Roku víry. Stalo se tak u příležitosti 50. výročí od svolání II. vatikánského koncilu. Cílem zasedání biskupů svolaných před půl stoletím z celého světa do Říma bylo oživení víry v současném světě. Setkávání více jak 2.500 nástupců apoštolů zahájil papež Jan XXIII. v roce 1962 a úspěšně je ukončil jeho nástupce Pavel VI. v roce 1965. Prvním dokumentem byla konstituce o Posvátné liturgii a posledním Katechizmus katolické církve. Tento praktický přehled všeho koncilního učení byl jako ovoce vydán teprve před dvaceti lety. Ano, tak dlouho trvalo, než se Učitelský úřad církve vypořádal s přeformátováním teologických a právních formulací sněmovních materiálů do formulací srozumitelných současnému člověku. Letos vyhlášený Rok víry má trvat do Slavnosti Krista Krále, která připadá na neděli 24. 11. 2013. Jeho průběh má navíc posílit připomínka oslav příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří připutovali před 1150 lety na Moravu. V daném období bude v každé farnosti nabídnuta celá řada programů zaměřených k prohloubení a posílení víry.  celý článek >>>

06.12.2012
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Andělé - vize a realita

Barokní představa andělů...Už samotný název článku je pro dnešního, technicky smýšlejícího člověka, hodně provokující. Ale není třeba se lekat metafyzických skutečností, spíše naopak. Dějiny kosmu mají nejen svůj evoluční rozměr, ale také záhadné předělové hranice. Načasované impulsy vše posouvají do dalších fází a vymezují historii vesmíru na dobu před a potom. Takové předěly existují nejen v samotné přírodě, ale i v dějinách lidstva.  celý článek >>>

05.11.2012
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (0)

Prohibice

Prohibice - ilustrační obrázekDle sdělení ve zprávách ČT 24 dne 13.9.2012 policie ČR ze Zlína odhalila a zajistila pět distributorů pančovaného alkoholu. Jejich výdělek za Tuzemák a jiné destiláty vylepšené metylalkoholem stál životy více jak dvě desítky konzumentů a další postihlo poškození zraku. Zjištění příčiny a zdroje záhadných úmrtí v důsledku požití toxických destilátů se dalo očekávat. Těžším úkolem pak je zachytit všechny podezřelé lahve, stáhnout je z oběhu a odpovědně zlikvidovat. Dále je třeba prověřit, kolik podobných nelegálních stáčíren ještě funguje. Teprve pak si mohou oddechnout nejen konzumenti, ale i vyšetřovatelé. Jisté je, že nečekaná causa nastartovala a prověřila součinnost všech složek při ochraně zdraví občanů a jejich životů. Vždyť teroristický útok na obchodní centrum 11. září 2001 je stálým mementem a vnáší nejistotu a obavy z možných modifikací útoků na západní kulturu. Brát vážně každou mimořádnou skutečnost je proto nanejvýš prozíravé. Lépe planý poplach bez následků, než utajování havárek s nedozírnými ztrátami na přírodě a lidských životech. Katastrofa jaderné elektrárny 26.4.1986 v  ukrajinském Černobylu je toho výmluvným dokladem. Kolika lidským obětem by se dalo předejít, kdyby pravda o havárii nebyla maskovaná jako obyčejný požár. Žádný z tehdejších hasičů čtvrtého bloku reaktoru již dnes nežije…  celý článek >>>

08.10.2012
téma: k zamyšlení komentáře: zobrazit (1)

« novější | starší »

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus