dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zastupitelstvo č. 7

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Sedmé zasedání dačického zastupitelstva se konalo v sále kulturního střediska vpodvečer 12. března. Tentokrát si cestu do sálu našlo kromě 17ti přítomných zastupitelů i více hostů z řad občanů. Pravděpodobně počtem zastupitele nepřevýšili, přesto však hlediště nepůsobilo nesympaticky prázdně. Je škodou především pro samotné občany, že si tyto akce pravidelně nechávají utéci. Těžko bychom totiž v kalendáři hledali nějakou podobnou veřejně přístupnou událost, která nabízí tak „podařenou“ směs divadla, tragédie a dalšího žánru na způsob svého času „kultovního“ pořadu TV Nova s názvem Kotel.

Jedním z prvních bodů jednání byl nový jednací řád zastupitelstva. Ke změně tohoto dokumentu vedlo především pořízení elektronického hlasovacího zařízení, pro něž musel být jednací řád upraven. Změn doznala také ta část, která se týká programu zasedání a způsobu, jakým mohou dačičtí občané a další subjekty uplatňovat své podněty. (UPDATE 21.3.: Omlouvám se za nepřesnost, neboť tato část nového jednacího řádu je stejná, jako byla v jednacím řádu původním. Tudíž změna, o které se zmiňuji i v dalším textu, nastala již o mnoho dříve...)
Motivací pro tuto změnu bylo především omezení té nepříjemné „kotelní“ přísady každého jednání. V praxi to znamená, že občané budou moci v rámci zasedání zastupitelstva vznášet své dotazy a připomínky ke všem projednávaným bodům, nebude však do programu zařazen bod „různé“. Dá se předpokládat, že je možné v takovém případě ze strany každého zastupitele poměrně zasvěceně odpovědět, protože je s body jednání seznámen. Každý však může nadále využít všech možností, které zákon o obcích nabízí, k tomu, aby svůj podnět na projednání v zastupitelstvu podal. Je pochopitelné, že se k tomuto bodu rozproudila emotivní diskuze, kde vůči změně oponovali nejvíce ti, kteří si jednání zastupitelstva s „Kotlem“ pletou nejčastěji. Nakonec však byl nový jednací řád schválen koaliční většinou hlasů.

Co se týče dalšího jednání, zastupitelstvo schválilo pro město několik velmi důležitých majetkových bodů. Za zmínku jistě stojí prodej obchodu na Červeném Vrchu Jednotě za bezmála 9 mil. korun. Dále se městu podařilo odkoupit pozemky v lokalitě „Za školou“ pod vodojemem směrem na Jemnici a zároveň pozemky podél cesty k rybníku Sasiňák. Vzhledem k tomu, že je na toto území již zpracována zástavbová studie, dá se předpokládat, že další rozvoj individuální výstavby bude realizován v tomto prostoru. Zastupitelstvo rovněž podpořilo záměr výstavby domu pro seniory, jehož realizaci i provoz by zajišťoval Jihočeský kraj. Město je ochotno k tomuto účelu poskytnout potřebné pozemky bezúplatně.

Posledním, přesto však s napětím očekávaným bodem, byla zpráva o stavu nemocnice, kterou přednesl její ředitel Ing. Leoš Dostál. Řeč se týkala především personálních problémů jak na chirurgickém oddělení, tak na oddělení interním. Zatímco na chirurgii se jedná o problémy s obsazením oddělení pacienty, kteří evidentně nemají o služby zájem, u interny jde o problém s nedostatkem lékařů. PP Hospitals s.r.o. se nepodařilo zajistit včas doplnění lékařského týmu, což vedlo k přetížení lékařů a následně k jejich odchodu. Velkou měrou se na tomto neúspěchu podílí současná situace na trhu práce, kdy je takřka nemožné do Dačic přivést nového lékaře, přesto jsem i toho názoru, že snaha o doplnění týmu měla přijít dříve. Východiskem z těchto problémů by mohla být restrukturalizace zdejší nemocnice. Ředitel Dostál nastínil hlavní body, kterých by se změny ve struktuře péče týkaly, je však třeba vyčkat na výsledky jednání s VZP a také se zaměstnanci.

Téměř čtyřhodinové jednání ukončil starosta Hájek krátce před 22. hodinou.

14.03.2008
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus