dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Horký 7. duben

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

V pondělí 7. dubna 2008 se konalo 8. zasedání dačického zastupitelstva. Bylo výjimečné hned v několika ohledech: konalo se necelý měsíc po zasedání předchozím, bylo hojně navštívené obecenstvem i jedním poslancem Parlamentu ČR (RSDr. Braný, KSČM) a vzbudilo velký zájem médií. Není divu, týkalo se totiž převážně dačické nemocnice.

Zastupitelstvo svolal starosta na podnět devíti opozičních zastupitelů. Nejen oni, ale i ostatní zastupitelé stejně jako valná většina obyvatel našeho města těžko nese zprávu provozovatele nemocnice, firmy PP Hospitals s.r.o., o uzavření interního oddělení a redukci provozu na chirurgii. Je pochopitelné, že tento krok vyvolal v mnohých negativní emoce a potřebu najít viníka nebo viníky současné situace. Pravda, hledání netrvalo dlouho, zvláště když opozice všem pobouřeným vyšla velmi vstříc. Asi je to logické a asi se také musíme smířit s tím, že kromě zrn pravdy se z jejich prohlášení vysypal písek polopravd… Bouřlivý potlesk však nesklidil pouze pan Antonů, který toto prohlášení přednesl, ale vlastně kdokoli, kdo kritizoval poměry v nemocnici, jejího provozovatele, vedení města, koaliční strany a také koupaliště. Naopak s výsměchem a nesouhlasným brbláním se setkal téměř každý, kdo s kritiky polemizoval. Je potřeba ale říci, že se našly i světlé výjimky, kdy řečník mluvil věcně a přesto byl odměněn více či méně nesmělým potleskem.

O čem se však v této vypjaté atmosféře jednalo? Nejdříve se hlasovalo o odstoupení či setrvání celého zastupitelstva, protože jeden z občanů s takovým návrhem vystoupil. Návrh neprošel, což je myslím, vzhledem k nedostatku času pro jednání s krajem, dobře. Prošla změna jednacího řádu zastupitelstva. Byl do něj doslovně zapracován jeden odstavec zákona o obcích, na jehož základě došli zastupitelé k přesvědčení, že bude v programu vždy figurovat bod různé. A tak hned při jeho první aplikaci byl vznesen dotaz, zda elektronické hlasovací zařízení neohrozí během jednání zdraví přítomných. Takových absurdit asi budeme svědky ještě častěji, protože jednoduchost dotazu přímo na úřadě postrádá kouzlo obdivného publika.

Ze čtyřhodinového jednání o nemocnici nakonec vzešly dva zásadní závěry:
1) Zastupitelstvo doporučilo radě vypovědět smlouvu s PP Hospitals s.r.o.
2) Zastupitelstvo schválilo vytvoření komise složené ze zástupců všech stran v zastupitelstvu, aby jednala s Jihočeským krajem o zajištění akutní péče interní a chirurgické, následné a ambulantní péče.

Dlouhé jednání skončilo krátce po půl jedenácté večerní. Doufám, že všechna negativa, která snahu o udržení nemocnice v Dačicích již několik let provázela, tímto jednáním doznala svého vrcholu. Snad se podaří s krajem dohodnout takovou strukturu péče, která bude nejen dostupná, ale i kvalitní. Snad nebude muset město podstupovat další riziko výběru provozovatele, kde po zkušenostech z posledních dnů již není mnoho prostoru pro optimismus. Na výsledek by ani stávající zaměstnanci již zřejmě nečekali...

09.04.2008
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (4)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus