dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Odešel Jan Bistřický

Doc. Bistřický při přednášce v lidéřovickém kostele

Ve středu dne 22. 10. 2008 mě zastihla smutná zpráva, že odešel historik a především mimořádný dačický patriot Jan Bistřický. Podobné řádky se nikdy nepíší lehce, přesto považuji za důležité ohlédnout se za tímto jedinečným člověkem.

Docent Jan Bistřický byl skvělým historikem, který dlouhá léta působil na akademické půdě olomoucké univerzity a stojí za ním celé generace studentů, které nezaměnitelným způsobem ovlivnil. I přes své působení mimo náš region nikdy neztratil silnou vazbu na své rodné město a navázal na skutečně staletou tradici rodu Bistřických. Šlo především o působení na poli regionální historie, kdy mimo jiné stál u založení dačického muzejního spolku, jehož činnosti se v posledních letech skutečně intenzivně věnoval. Dačicím bude nenahraditelně chybět jeho rozhled a energie, kterou vkládal do všeho, do čeho se pouštěl.

Odešel skvělý historik a skvělý člověk, který bude všem chybět.

25.10.2008
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus