dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Pohled do budoucna nemocnice

O dačické nemocnici IV.

V současné době má nemocnice tři lůžková oddělení poskytující akutní péči – interní, chirurgické a gynekologii s porodnicí, a dvě lůžková oddělení, která poskytují tzv. následnou péči – dlouhodobě nemocných a rehabilitační. Dále nelůžkové ARO a oddělení tzv. komplementu, což je klinická biochemie a radiodiagnostika. Nemocnice má 168 lůžek a loni přijala 5200 nemocných. K nemocnici současně patří i odborné ambulance, ve kterých je ošetřeno ročně několik desítek tisíc nemocných. Počet zaměstnanců nemocnice je 253, z toho 28 lékařů.

Nemocnice je od roku 1995 příspěvkovou organizací města Dačice. Město na provoz nemocnice přispívá nemalými částkami, v roce 2002 poskytlo 9,5 mil. Kč a v roce 2003 10 mil. Kč. Důvodem k provoznímu příspěvku je nízké krytí nákladů na zdravotní péči od zdravotních pojišťoven a stálý nárůst výdajů nemocnice. Nutno říci, že nárůst výdajů je především způsoben růstem mezd, který je z velké míry dán povinností dodržovat zákonné mzdové tarify. Současný stav, kdy je nemocnice příspěvkovou organizací města, považuji v této době za optimální.

Pokud budou v roce 2004 platit nové mzdové tarify, bude nutné počítat s dalším zadlužením nemocnice a s vyšší dotací od města. Stejně tak bude nutné snížit mzdové náklady, avšak diferencovaně. Pokud jde o snižování stavu zaměstnanců, je přitom nezbytné respektovat zákonem stanovené minimální počty personálu na jednotlivých odděleních.

Je zcela nezbytné uvědomit si, že erudovaný vzdělaný lékař a kvalifikovaná sestra jsou základními kameny nemocnice. Pro další osud nemocnice bude rozhodující jakým způsobem se podaří lékaře dále vzdělávat a jak je v nemocnici udržet.

Jsem přesvědčen, že je nutné zachovat v nemocnici současný rozsah poskytované péče. Jedině tak má šanci uspět v konkurenci okolních nemocnic, jedině tak může být a podle slibů představitelů Jihočeského kraje bude zařazena do sítě nemocnic v kraji. Bez pomoci kraje při získávání velkých investičních dotací (např. do stravovacího provozu, jednotek intenzivní péče) nemá nemocnice šanci na úspěch. Je ale také nutno otevřeně říci, že bez dotace od svého zřizovatele – města Dačice – nemá nemocnice v současné době šanci na přežití.

Vzhledem k rozsahu regionu se domnívám, že je nezbytné, aby se na krytí provozu nemocnice podílela i okolní města a vesnice ve formě sdružení měst a obcí. Účast na spolufinancování nemocnice by se pro města a obce ze spádové oblasti nemocnice měla stát morální povinností a ctí.

Část problémů se zajištěním příjmů do zdravotnictví by řešila i přímá spoluúčast nemocného. To znamená určitý nevelký paušální poplatek za hospitalizaci. Je to jistě přijatelný návrh, musí však být nejprve schválen parlamentem.

Je mou povinností vůči pacientům i personálu usilovat o zachování nemocnice s největším možným důrazem. Z mnohých diskusí o nemocnici je jasné, že stejným způsobem v zastupitelstvu jednají i ostatní zastupitelé KDU-ČSL.

09.09.2003
autor: Richard Stoupenec komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus