dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Předvolební boj zahájen!

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Tentokrát se dačické zastupitelstvo sešlo ke svému jednání netradičně v pondělí, 1. března 2010. Na programu bylo celkem 16 bodů. Mimo obvyklých majetkových dispozic se projednávaly finanční příspěvky pro TJ Centropen a dačickou Domovinku, posunutí termínu zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Dačice a další méně zásadní body.

Dačičtí sportovci z TJ Centropen každoročně žádali o finanční příspěvek Města Dačic v rámci příslušného programu pro podporu obecně prospěšných aktivit. Město se rozhodlo TJ Centropen nabídnout postup, který by jí umožnil získat finanční prostředky především pro rozvoj aktivit nejmladších sportovců a zároveň by jí zajistil jistotu konkrétní částky i pro další roky. Zastupitelstvo města tedy schválilo příspěvek pro TJ na další 3 roky, přičemž sportovci mohou počítat každoročně s částkou 400 tis. Kč (v loňském roce činila podpora města 350 tis. Kč).

Oblastní Charita Jihlava žádala město o příspěvek 300 tis. Kč pro zajištění provozu Domovinky. Stejnou částkou přispěly Dačice i v roce 2009. Pan zastupitel Coufal navrhoval vzhledem ke špatné finanční situaci snížení příspěvku na 100 tis. Kč. Většina zastupitelů však takto sníženou výši příspěvku považovala pro Domovinku za likvidační a nakonec byla schválena původně navržená částka. Činnost dačické Domovinky je zaměřena na více cílových skupin. Kromě setkávání seniorů při různých kulturních a společenských aktivitách slouží prostory Domovinky jako mateřské centrum, konají se zde nejrůznější přednášky a diskuze určené pro všechny obyvatele Dačic. Pracovnice Domovinky zajišťují také sociální asistenci u 13 zdravotně postižených dětí. Pro město by tedy bylo značnou újmou o tyto služby přijít.

Zastupitelstvo města po kratší diskuzi schválilo posunutí termínu zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Dačice z 31. března 2010 o měsíc na 30. dubna 2010. Důvodem tohoto kroku je časová náročnost vypořádání majetku s Jihočeským krajem.

Tady by mohl můj text skončit, protože věcná důležitost ostatních bodů již nebyla tak zásadní. Přesto se musím zmínit ještě o jedné okolnosti, která dala průběhu jednání svůj ráz. Tou okolností je zcela evidentní zahájení předvolební kampaně Dr. Fabeše a jeho příznivců. Protože se podle různých průzkumů i na celostátní úrovni zdá, že úspěch zaručuje sázka na závist, podbízivost vůči určitým početnějším skupinám a demagogii, chopili se těchto zbraní i v Dačicích. Ideálním terčem jsou pro ně v tomto případě podnikatelé – zastupitelé, a to především proto, že v současné době sami mezi sebou nikoho z jejich řad nemají. Proto budeme podle mého názoru slyšet stále častěji o údajném střetu zájmů, prebendách, korupci a dalších mediálně oblíbených tématech. Máme se tedy všichni nač těšit a nezbývá než věřit, že zdravý rozum většiny dačických občanů bude mít v tomto boji navrch...

04.03.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus