dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zastupitelstvo č. 24

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Ve středu 23. června 2010 se dačické zastupitelstvo sešlo ke svému 24. zasedání v aktuálním volebním období. Program obsahoval 25 bodů, přičemž všechny svou důležitostí převyšoval bod číslo 5 – závěrečný účet města za rok 2009.

Před schválením programu požadoval Dr. Fabeš (SNK-ED) doplnění programu o dva další body. Prvním bodem mělo být odvolání místostarosty Habra (ODS) pro údajné napadení a druhým projednání politicko-ekonomické korupce na radnici. Pro zařazení bodu o odvolání místostarosty hlasovali jen tři zastupitelé za SNK-ED, a proto zastupitelstvo zařazení tohoto bodu odmítlo. Druhý návrh se Dr. Fabeš snažil neúspěšně zařadit na program jednání již při minulém zasedání. Protože k tomuto bodu nepředložil žádné materiály, které by bylo možné projednávat, vyzval ho starosta Hájek (ODS), aby do příštího zastupitelstva tyto materiály dodal. Zastupitelé tedy ani v tomto případě návrh Dr. Fabeše neschválili.

Schválení závěrečného účtu města Dačic za rok 2009 předcházela krátká diskuze. Většinou dotazy směřovaly k doplnění a upřesnění informací předložených v projednávaném materiálu. Výsledkem hospodaření města za rok 2009 je schodek ve výši cca 20,5 miliónů korun. Kromě plánovaného čerpání úvěru na rekonstrukci sportovní haly ve výši 23 mil. Kč (úvěr bude splacen jednorázově po obdržení financí z dotace v letošním roce) se na vývoji hospodaření negativně projevily výpadky daňových příjmů v důsledku hospodářské krize. Schodek se však částečně podařilo snížit vyšším příjmem v nedaňové oblasti a také kapitálovými příjmy za prodej nemovitostí. Zastupitelstvo mimo jiné rozhodlo o uhrazení schodku z přebytku hospodaření minulých let.

Za úspěch lze považovat schválení poskytnutí grantu na volnočasové aktivity dětí a mládeže v období 2010 – 2012. Koaliční strany (ODS a KDU-ČSL) vedla k vypsání této podpory snaha o praktickou podporu organizací, které se věnují práci s naší mládeží. Nejen pro město, ale i pro rodiny s dětmi je důležité, aby nejmladší generace měla možnost věnovat se aktivitám, které rozvíjejí pozitivním směrem její charakter. Je možné předpokládat, že se naše děti pak lépe vyhnou nejrůznějším nástrahám, které na ně v dnešní době číhají. O finanční příspěvek 2 tis. Kč ročně na každého člena do 18ti let se přihlásilo celkem pět organizací. V rámci tohoto bodu byl schválen i dodatek ke smlouvě mezi městem a občanským sdružením Kruh přátel dačického pěveckého sboru, kterému byl příspěvek navýšen z původních 100 tis. na 230 tis. Kč. Je nesporné, že si navýšení dačický dětský sborový zpěv vzhledem ke svým úspěchům plně zaslouží.

Zastupitelstvo schválilo i přijetí dotace EU z Operačního programu lidské zdroje, která umožní zvýšit kvalitu, výkonnost a transparentnost služeb a procesů v rámci městského úřadu. Částka přes 9 miliónů korun bude využita ke zmapování, podrobnému rozboru a především zlepšení stávajících činností.

Zastupitelé mimo jiné projednali a schválili ještě několik majetkových dispozic, které jsou důležité pro plánované investiční akce města i Jihočeského kraje (oprava mostu přes Vápovku u TRW, oprava Kapetovy ulice, rozšíření Svobodovy ulice u zemědělského učiliště).

Po standardně nevěcné diskuzi starosta jednání ukončil.

27.06.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus