dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Jubilejní 25. a zároveň poslední zastupitelstvo

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Ve středu 8. září 2010 se dačičtí zastupitelé sešli ke svému 25. zasedání. Kromě kulatého čísla určujícího jeho pořadí se vyznačovalo i tím, že bylo poslední ve volebním období 2006 – 2010. Ještě jeden aspekt však stojí za pozornost – středeční jednání proběhlo v neobyčejně klidné atmosféře.

Program, který obsahoval 11 navržených bodů, se tentokrát nikdo nesnažil rozšířit či naopak zúžit. Již samotné zahájení jednání, kdy starosta poděkoval dačickým dobrovolným hasičům za jejich osobní pomoc při odstraňování povodňových škod v severočeských Hejnicích, jakoby předznamenalo nezvyklý poklid provázející celé zasedání.

Většina projednávaných bodů se týkala majetkových dispozic. Za zmínku stojí určitě obsah bodu číslo 5, kterým je dodatek ke smlouvě o úvěru na rekonstrukci sportovní haly. Město se dohodlo s Českou spořitelnou na prodloužení splatnosti úvěru do 31. prosince 2010. Jediným důvodem pro tento krok jsou problémy v Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad, které zapříčinily zpoždění ve vyúčtování a především proplacení akcí financovaných z regionálních operačních programů. Splatnost úvěru je tímto dodatkem prodloužena již podruhé (původní termín splatnosti úvěru byl 31. srpen 2010, první prodloužení do 30. září 2010).

V diskuzi nejprve vystoupil velitel dačických dobrovolných hasičů a zastupitel Vlastislav Švec (KSČM), který popsal své zážitky z povodněmi zasažených Hejnic. Dobrovolní hasiči, Město Dačice a Technické služby Dačice s.r.o. přispěli dohromady částkou ve výši 50 tis. Kč, za kterou bylo nakoupeno především nářadí pro odstraňování povodňových škod. Hasiči dar osobně v Hejnicích předali a navíc celý víkend pomáhali potřebným občanům. Za svůj záslužný čin sklidili v sále zasloužený potlesk.

Krátce se také diskutovalo o finančním daru ve výši 400 tis. Kč, který městu poskytla firma Black and Bush provozující fotovoltaickou elektrárnu v lokalitě na Karlově. Dá se říci, že někteří pochybují o pohnutkách, které výše uvedenou firmu k daru vedly. Nicméně rada města při schválení přijetí daru nenašla důvod, proč „lustrovat“ firmu podnikající zcela legálně v oboru výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň nikoho z radních nenapadlo vymýšlet důvody, proč dar nepřijmout, ale spíše se vybíral vhodný způsob pro jeho využití. Nakonec byly tyto peníze využity ve prospěch organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Po cca 90 minutách jednání skončilo a zastupitelé se sešli v obřadní síni starého zámku k poslednímu společnému fotu.

10.09.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus