dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Komunální volby 2010

Dačice

IV. Program dačické KDU-ČSL pro volební období 2010 až 2014 – část 1

Rozvoj našeho města a jeho místních částí je závislý především na tom, jak dobře se zde lidem žije. Proto jsme připravili program, který respektuje potřeby našich občanů a nabízí zkvalitnění života v našem městě a jeho místních částech. Náš program vychází z křesťansko-demokratické politiky v rámci všech úrovní. Cítili jsme přitom velkou zodpovědnost, protože máme na paměti téměř dvacetiletou úspěšnou práci našich předchůdců. Chceme i v dalším období na tuto práci ve prospěch všech dačických občanů navázat.

Rodina
Rodina je v našem chápání základem dobrého fungování společnosti. Vzájemná láska, úcta, tolerance a spoluzodpovědnost jsou hodnoty, které funkční rodinu charakterizují a které jsou žádoucí i v našem městě. Chceme proto zlepšit podmínky pro rodinný život, a to především pomocí následujících aktivit:

Mládež
Naše nejmladší generace je příslibem pro budoucnost celé naší společnosti. Považujeme za důležité, aby měla v Dačicích dostatek příležitostí věnovat se aktivitám, které jsou pro ni prospěšné a rozvíjejí její potenciál. Chceme aktivně předcházet situacím, kterými je mládež ohrožována. Ve městě i v místních částech se v minulých dvaceti letech vybudovalo nebo zrekonstruovalo mnoho hřišť a sportovišť. Naším plánem je nabídku zařízení pro aktivity mládeže ještě rozšířit. Zároveň budeme podporovat práci těch, kteří se dětem věnují. Těchto cílů chceme dosáhnout pomocí následujících kroků:

Senioři
Starší generace nesmí být opomíjena. Život člověka nechápeme jen jako časový úsek, kdy jsme na vrcholu sil. Zkušeností a moudrosti starších spoluobčanů si vážíme a důstojně prožívané stáří má pro nás velkou cenu. Chtěli bychom přispět ke spokojenému životu seniorů především těmito činnostmi:

05.10.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus