dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Město Dačice má nové vedení

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Informace z ustavujícího zastupitelstva

Nově zvolení dačičtí zastupitelé se sešli v pondělí 15. listopadu ke svému ustavujícímu zasedání. Do sálu Městského kulturního střediska si tentokrát našlo cestu nejen početné publikum místních občanů, ale také několik novinářů a v neposlední řadě nedávno zvolený senátor za jihlavský obvod Dr. Miloš Vystrčil (ODS).

Programu jednání nabízel výhradně body spojené s volbou členů vedení radnice a zřízením výborů zastupitelstva. Po slavnostním slibu všech zastupitelů byl navržený program jednohlasně schválen.

Zastupitelé nejprve rozhodli o tom, že funkce starosty a místostarosty budou vykonávány jako uvolněné. Do funkce starosty města navrhla ODS svého volebního lídra Ing. Vlastimila Štěpána. Protože nikdo ze zastupitelů nepředložil další návrhy, rozhodlo se v tajném hlasování většinou 12ti hlasů o tom, že Ing. Vlastimil Štěpán ve funkci vystřídá Rudolfa Hájka.

Na pozici místostarosty byly dva návrhy. KDU-ČSL navrhla Ing. Jana Bartoška a zástupce SNK-ED Pavel Antonů navrhl na místostarostu Mgr. Milana Točíka ze strany Moravané. Vzhledem k tomu, že Mgr. Točík nominaci nepřijal, rozhodovalo se znovu pouze o jednom návrhu. Pro Ing. Bartoška se rozhodlo 12 zastupitelů, čímž křesťanští demokraté získali opět po osmi letech zastoupení v nejužším vedení radnice.

Poslední volební bod se týkal obsazení 5ti míst v městské radě. Do rady nominovala ODS Ing. Richarda Tůmu, KDU-ČSL Pavla Kamíra, KSČM Vlastislava Švece a Moravané Ing. Jiřího Urbánka, Mgr. Milana Točíka a Jiřího Albrechta mladšího. Členy rady města se stali Mgr. M. Točík (16 hlasů), Ing. R. Tůma (15 hlasů), Ing. J. Urbánek (15 hlasů), J. Albrecht (13 hlasů) a P. Kamír (11 hlasů).

Na závěr svého jednání zastupitelé rozhodli ještě o ustavení dvou výborů: kontrolního a finančního.

Z výsledků hlasování během ustavujícího zastupitelstva jsou na první pohled patrné tři věci: jednak vznik nové koalice ve vedení města, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a Moravané, dále nový starosta a místostarosta, a také téměř kompletní obměna členů městské rady. Věřím, že osobnosti nových radních poskytují velkou naději na vytvoření týmu, který se bude snažit ze všech svých sil pracovat ve prospěch města. Zároveň věřím, že novou radu bude charakterizovat stejně pozitivní atmosféra a věcný přístup, jak tomu bylo v uplynulém volebním období.

16.11.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus