dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

2. zasedání dačického zastupitelstva

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Ve středu 8. prosince 2010 se v 18 hodin sešli v Městském kulturním středisku dačičtí zastupitelé na svém druhém zasedání po říjnových komunálních volbách. Na programu bylo celkem 31 bodů, takže všem přítomným bylo jasné, že brzký konec jednání nehrozí. Když byl navíc pátý bod rozšířen z původně plánované volby předsedů kontrolního a finančního výboru na volbu všech členů obou výborů, otázka zněla, zda zasedání skončí ještě ve středu nebo až ve čtvrtek...

Po zahájení schůze a standardních krocích v podobě volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu se několik minut diskutovalo ke zprávě o činnosti rady. Hlavním tématem diskuze byla metropolitní síť, konkrétně vysvětlování jejího účelu i způsobu budování.

Důležitý bod, kterým byla zajisté volba předsedů a členů obou výborů zastupitelstva, jednání opravdu značně zdržel. Předsedou finančního výboru byl zvolen Jaroslav Pokorný (KDU-ČSL) a kontrolnímu výboru bude předsedat Vlastislav Švec (KSČM).

Přibližně ve 20:30 bylo možné pokračovat v projednávání dalších bodů. Rozpočtovým opatřením č. 22 došlo k úpravě rozpočtu roku 2010 jak na příjmové, tak na výdajové straně. Bohužel město nemůže počítat v letošním roce s vyúčtováním dotace týkající se rekonstrukce komunikací na Červeném Vrchu. To je hlavní příčina snížení přebytku rozpočtu o 12 mil. Kč na aktuální částku 8,77 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo již letos nestihne schválit rozpočet na rok 2011, muselo se přistoupit k stanovení pravidel rozpočtového provizoria. V rámci těchto pravidel je např. možné financovat pouze vybrané investiční akce - především ty, které již byly zahájeny. Předpokládá se, že by řádný rozpočet měl být schválen na nejbližším dalším jednání (pravděpodobně v únoru 2011).

V dalším průběhu jednání byly schváleny čtyři obecně závazné vyhlášky (o fondu rozvoje bydlení, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, o místním poplatku za komunální odpad a o místních poplatcích). Zastupitelé také odsouhlasili pravidla a zásady pro prodej obecních bytů ve III. etapě.

Z projednávaných majetkových dispozic stojí určitě za zmínku odstoupení města od kupní smlouvy na prodej komerčních pozemků na Nivách s firmou FVM invest s.r.o. Kupní smlouva obsahovala odkládací podmínku, ve které se firma zavázala na zmíněném pozemku vybudovat prodejnu potravin a průmyslového zboží. Protože tato podmínka nebyla splněna, zastupitelé schválili, aby Město Dačice od smlouvy odstoupilo.

Zasedání skončilo krátce před 23. hodinou, čímž byla dána příznivější odpověď na otázku vyslovenou v prvním odstavci.

10.12.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (6)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus