dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Proč bojovat o nemocnici v Dačicích?

Tento článek není ani tak o chybách státní politiky ve zdravotnictví nebo o problémech financování nemocnice ze strany zdravotních pojišťoven. Nechci se zabývat ani tím, že v roce 1995 převzalo zastupitelstvo města dačickou nemocnici právě proto, aby byla zachována. Chci upozornit na další dobré důvody k úsilí pro zachování nemocnice, které nejsou dostatečně prezentovány. Nemocnice je třetím největším zaměstnavatelem ve městě. Na prvním místě je TRW DAS, které dává práci 800 lidem, na druhém místě je Centropen s přibližně 500 zaměstnanci a hned za těmito dvěmi rozhodujícími firmami je dačická nemocnice. Pracovníků nemocnice je asi 250. K nim lze připočítat ještě další pracovníky pracující v areálu nemocnice, jako jsou pracovnice úklidové služby, mladí lidé na civilní službě atd.

Několik milionů Kč ročně představují dodávky místních firem nezbytné pro provoz nemocnice. Také tyto zakázky zprostředkovaně poskytují práci dalším lidem ve městě. Pokud vedení města nezvládne problémy financování nemocnice a pokud by došlo k uzavření některých oddělení nebo k uzavření celé nemocnice, je nutné vzít v úvahu i ztracená pracovní místa a dopad odchodu vysoce kvalifikovaných pracovnic a pracovníků za svou prací do jiných měst.

Při všech rozhodováních je nutné uvažovat také regionální funkci nemocnice. Dačice jsou opět centrem regionu. To však znamená především odpovědnost za jeho rozvoj. Nehledě na to, že nemocnice nezajišťuje zdravotní péči jen občanům Dačicka, ale také obyvatelům Telčska, Jemnicka a nejzápadnější části okresu Znojmo. Lidé, kteří sem přijíždějí za zdravotní péčí a jejich nejbližší a příbuzní svými nákupy také významně přispívají k rozvoji služeb a obchodu ve městě.

K městu Dačice patří nejen kostka cukru, nejen historické dominanty - kostel sv. Vavřince, nový a starý zámek, klášter, ale také nemocnice (již více než 50 let!). Řešit finanční problémy propouštěním personálu není cesta pro další rozvoj a zachování nemocnice. Nejasná budoucnost nemocnice k důvěře pacientů a ke stabilizaci kvalifikovaných odborníků určitě nepřispívá. Ve výše naznačených souvislostech by mohlo snížení přímého příspěvku nemocnici ze strany města, připravované pro příští rok, mít nechtěné důsledky v mnoha oblastech života města.

25.11.2003
autor: Petr Birner komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus