dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zpráva z 9. jednání dačického zastupitelstva

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Dačičtí zastupitelé se sešli ke svému 9. zasedání ve středu 7. 12. 2011. Do sálu městského kulturního střediska dorazilo na 18. hodinu 19 zvolených a cca stejný počet hostů z řad občanů. Doplněný program obsahoval celkem 27 položek, kterým dominoval návrh městského rozpočtu na rok 2012.

Na začátku jednání zastupitelstvo uctilo minutou ticha památku svého člena Jaroslava Coufala (KSČM), který zemřel 25. listopadu 2011. Jeho místo zaujal pan Vlastislav Švec starší.

Mezi prvními projednávanými body byl návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva, který by umožnil zveřejňovat na úřední desce i internetových stránkách přijatá usnesení včetně výpisu jmenovitého hlasování. Občané by tak měli kontrolu nad tím, jak který zastupitel k danému bodu hlasoval. Změna jednacího řádu byla většinou 15ti hlasů schválena.

Nečekaný průběh mělo následné projednávání zprávy o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Dr. Fabeš sklidil v sále bouři nevole poté, co se neuctivě vyjádřil na adresu nedávno zesnulého J. Coufala. Většina v sále byla mírou neomalenosti, se kterou se tento „zastupitel“ za ČSSD (ne poprvé) dotknul památky zemřelého člověka, natolik znechucena, že starosta musel zasedání cca na 10 minut přerušit.

Zastupitelé poté pokračovali v jednání schválením dvou obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. První se týká poplatku za komunální odpad, který zůstává i pro rok 2012 ve stejné výši (500,- Kč), v jaké byl stanoven pro rok 2011. Druhá vyhláška stanovuje poplatky ze psů, vstupného a využívání veřejného prostranství. U této vyhlášky se město rozhodlo zvýšit poplatky za neoznačené psy. V posledních letech se totiž zvyšuje počet odchycených neoznačených psů a jejich následné umisťování do útulku již citelně poznamenává městskou kasu.

Po kratší diskuzi byl schválen i jeden z nejdůležitějších městských materiálů pro rok 2012 – rozpočet. Je sestaven jako schodkový, kdy očekávané příjmy činí cca 115,5 mil. Kč, výdaje cca 140,9 mil. Kč a z nich vyplývající schodek cca 25,4 mil. Kč. Zdánlivě vysoký schodek však bude uhrazen částečně z přebytku roku 2011 (prostředky určené pro rekonstrukci Kapetovy ulice na rok 2011 budou částečně použity až v roce následujícím) a další prostředky by měly přijít z již schválených dotací. Tak bude rozpočet na rok 2012 de facto vyrovnaný.

Z rozpočtu stojí za zmínku největší plánované investiční akce pro rok 2012. Kromě dokončení prací v Kapetově a Strojírenské ulici za 8 mil. Kč se počítá i s další etapou rekonstrukcí na Červeném Vrchu, úpravou křižovatky ulic Jemnické a Berky z Dubé za 8 mil. Kč a vybudováním technologického centra na městském úřadě za cca 6,5 mil. Kč.

Městské zastupitelstvo mimo jiné ocenilo mimořádné sportovní úspěchy dobrovolných hasičů z Dolních Němčic a schválilo pro ně dar v podobě benzinového agregátu.

Některé z bodů jednání doprovázela zdlouhavá a místy vyhrocená diskuze, takže starosta Ing. Štěpán jednání ukončil až krátce před 23. hodinou.

10.12.2011
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus