dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Vokáčovo náměstí

Vokáčovo náměstí v Dačicích

Po kom se jmenuje někdejší Příhodovo náměstí.

Prostor za farním kostelem směrem k dačické radnici má za sebou během posledních dvou století hned několik pojmenování. Když byly 29. srpna 1884 poprvé oficiálně pojmenovány první ulice a náměstí města Dačic, bylo toto místo ještě součástí Neulingerovy ulice. Zde je třeba připomenout, že Jan Neulinger byl v 18. století dačický děkan, který se zasloužil o barokní přestavbu farního kostela. V roce 1933 byl prostor za farním kostelem poprvé vyčleněn jako samostatné náměstí a nesl jméno bývalého dlouholetého starosty města Dačic Josefa Příhody. Od roku 1955 nese pak jméno Jana Vokáče, komunistického politika a odbojáře.

Jan Vokáč se narodil v roce 1892 v Kunžaku. Vyučil se pekařem a v roce 1910 odešel nejprve do Slavonic a poté do Vídně. V roce 1913 nastoupil vojenskou službu a po vypuknutí první světové války se dostal na ruskou frontu, kde byl následně zajat. V zajetí ho významně ovlivnily komunistické myšlenky ruských bolševiků. Po návratu domů zakotvil v Dačicích, kde pracoval krátce v kamenolomu. Od roku 1919 byl prodavačem a později se stal i vedoucím konzumního spolku Vzájemnost v Dačicích. Stál u zrodu místní organizace KSČ a dělnické tělovýchovy v roce 1921.

Pracoval jako komunistický funkcionář, organizoval dělnickou tělovýchovu, ochotnické divadlo a další veřejné akce levice, byl okresním důvěrníkem KSČ. Jako jeden z vedoucích představitelů dačických komunistů stál v čele akce postavení Dělnického domu, který byl dokončen v roce 1923. Byl členem městského a později i okresního zastupitelstva. V roce 1929 byl krátce uvězněn za projev proti kapitalistickému systému, který pronesl v plénu okresního zastupitelstva v lednu 1929. Jeho činnost, stejně jako činnost celé KSČ v regionu, se radikalizovala počátkem třicátých let v době velké hospodářské krize. Podílel se také aktivně na snahách o vystavění okresní nemocnice v Dačicích a na jeho návrh bylo postavení nemocnice schváleno okresním zastupitelstvem dne 16. 3. 1938. Když došlo 20. 10. 1938 k zákazu KSČ, byl z okresního zastupitelstva vyloučen.

Od podzimu roku 1938 nadále pracoval v ilegální organizaci KSČ. Jako známý komunistický činovník byl zatčen německými okupačními orgány v první vlně likvidace dačické ilegální KSČ dne 25. 2. 1941, vězněn postupně na několika místech a nakonec byl odtransportován do koncentračního tábora Osvětim, kde v roce 1942 zahynul.

V roce 1946 byl vyznamenán in memoriam Čs. válečným křížem a pamětní medailí Za věrnost v 2. národním odboji. Jak již bylo zmíněno na počátku, v roce 1955 bylo jeho jménem nazváno někdejší Příhodovo náměstí. Vokáčovo jméno se nevyhnulo po roce 1948 ideologickému využití a nekriticky prezentovaný obraz Jana Vokáče se stal synonymem prvorepublikové KSČ ve městě a celém regionu.

Pojmenování náměstíčka za farním kostelem tak v něčem kopíruje naše dějiny posledních století. Od zdejšího faráře, přes dlouholetého starostu až ke komunistickému politikovi. Možná je toto konstatování dobré přinejmenším pro zamyšlení nad věcmi, které kolem sebe vnímáme jako automatické a samozřejmé...

11.01.2012
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus