dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Návštěva Miloslava kardinála Vlka v Dačicích

Kardinál Miloslav Vlk a místostarosta Dačic Jan Bartošek

V neděli 31. března 2013 na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně sloužil mši svatou v dačickém kostele sv. Antonína Paduánského Miloslav kardinál Vlk, který u sester bosých karmelitek prožíval Velikonoční triduum. Kostel byl plný, protože tuto významnou návštěvu oznámil pan farář J. Pezlar již v ohláškách na Květnou neděli. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největší křesťanský svátek církevního roku, a i to byl důvod velkého počtu věřících na mši svaté.

Pan kardinál byl velmi mile překvapen z velké účasti dětí na bohoslužbě, protože v pražských kostelích to není obvyklé. V tomto kraji je víra více zakořeněná a rodiče se snaží svým příkladem předávat křesťanské hodnoty svým dětem. A my dospělí bychom měli být trpěliví a tolerantní vůči malým dětem v kostele, neboť dle druhého vatikánského koncilu má být účast na mši svaté aktivní a to právě děti splňují. Celá mše byla velice slavnostní také díky dačickým i jemnickým zpěvákům, se kterými se pan kardinál po mši nechal vyfotografovat.

Pan kardinál má k Dačicím velmi srdečný vztah, neboť po ukončení studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1960 pracoval jako archivář v Jindřichově Hradci a pracovně přijížděl často i sem do Dačic.

Klášter bosých karmelitek má důležitou polohu nad městem, a tak sestry karmelitky chrání svými motlitbami celé město. Zároveň zde funguje dobře spolupráce mezi samosprávou města a katolickou církví. Místostarosta města Ing. Jan Bartošek předal panu kardinálovi knihu „Vlastivěda moravská - Dačicko, Slavonicko a Telčsko“ a poděkoval za jeho návštěvu i za celou slavnostní mši svatou, která byla opravdu oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Pan kardinál je i přes svůj vysoký věk (17. května oslaví 81. narozeniny) v neuvěřitelné duševní a fyzické pohodě a celá jeho osobnost vyzařuje nesmírný klid a lásku k druhému člověku. Po mši svaté se nechal trpělivě fotografovat s ministranty, s dětmi, se zpěváky a byl velice komunikativní a vstřícný vůči všem dotazům a pozdravům. Návštěva pana Miloslava kardinála Vlka byla velikým zážitkem a pro mě znamenala opravdu „požehnané Velikonoce“.
obrázek - kardinál Vlk s ministranty a dětmi

06.04.2013
autor: Kateřina Marková komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus