dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Obyvatel Dačic v roce 2014 ubylo

Dačice

Trend poklesu počtu obyvatel Dačic se nezměnil ani v roce 2014. Na konci roku bylo přihlášeno k trvalému pobytu v Dačicích 7568 obyvatel. Proti stavu na konci roku 2013, kdy Dačice vykazovaly 7659 obyvatel, poklesl počet občanů přihlášených k trvalému pobytu o 91.

Přitom více ubývá obyvatel přímo ve městě: 31. 12. 2014 přihlášeno 5805 obyvatel, 31. 12. 2013 přihlášeno 5886 obyvatel, pokles v roce 2014 o 81 obyvatel. V 11 místních částech je počet obyvatel celkem stabilní a odchylky v jednotlivých letech nejsou nějak výrazné. 31. 12. 2014 bylo hlášeno ve všech 11 místních částech 1763 obyvatel, o rok dříve 1773 obyvatel, pokles činí jen 10 obyvatel.

Podrobné údaje za poslední tři roky poskytuje následující tabulka:

Město a místní částiPočet obyvatel
31.12.201431.12.201331.12.2012
Dačice I860855834
Dačice II249272273
Dačice III909926950
Dačice IV557557573
Dačice V323032763315
Město celkem580558865945
Bílkov388385372
Borek136133133
Dolní Němčice338357359
Hostkovice109116115
Hradišťko908883
Chlumec120118113
Lipolec190187180
Malý Pěčín148153149
Prostřední Vydří595755
Toužín393540
Velký Pěčín146144144
Místní části celkem176317731743
Dačice včetně místních částí756876597688

19.01.2015
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus